Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2022
W ostatni dzień maja, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka połączone
z jubileuszem 30-lecia powstania PSP. W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, w śród których znalazła się również Dyrekcja Naszej Szkoły. Wielu strażakom wręczono wyróżnienia, odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Naszą obecność w tym wydarzeniu, zaznaczyliśmy tworząc pododdział, utworzony
z klas o profilu pożarniczym, który zajął miejsce tuż obok pododdziałów PSP. Po części oficjalnej, zaproszono nas na poczęstunek, był to kolejny przejaw gościnność dąbrowskich strażaków.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie  i gościnę. Niech święty Florian ma Was w opiece.


DNI OTWARTE W STRAŻY POŻARNEJ

Przyjęcie zaproszenia Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej, na Dni Otwarte w podlegającej  Mu jednostce, było dla nas „strzałem w dziesiątkę”. Uczniowie klas pożarniczo-ratowniczych, po raz kolejny mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, korzystając z przygotowanych przez funkcjonariuszy  pokazów sprzętu i wyposażenia, w trakcie których w profesjonalny sposób omawiali jego przeznaczenie oraz zasady działania.
Pokazy umożliwiły min.  poznanie specyfiki wszystkich pojazdów pożarniczych stanowiących wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w tym wozów wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego.
Pokaz Ratownictwa technicznego jak zawsze wywołuje dużo emocji, tym bardziej kiedy uczniowie biorą bezpośredni udział w usuwaniu skutków wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu osobowego, obsługując narzędzia ratowniczego zestawu hydraulicznego.
Ciekawostką była również możliwość obserwacji dynamicznej prezentacji zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym, a to wszystko za sprawą inteligentnego modelu domu.
Praca w sprzęcie Ochrony Układu Oddechowego i odnalezienie dziecka w zadymionym pomieszczeniu to jedno z trudniejszych zadań, jakie czekały na odważnych uczniów – ale daliśmy radę! – akcja ratownicza zakończona sukcesem.
Dodatkowo uczniowie grypy medycznej poznali procedury Ratownictwa Medycznego obowiązujące w strukturach PSP, brali czynny udział w udzielaniu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej z użyciem fantomów oraz  ćwiczyli sposoby udrażniania dróg oddechowych na specjalnym modelu.
Kolejną ciekawostką był pokaz podawania piany gaśniczej z agregatu do wytwarzania piany lekkiej. Największą jednak atrakcją okazała się być spontaniczna kąpiel w grubej warstwie ułożonej piany, której nie mogli oprzeć się uczniowie i przed którą nie można było ich zatrzymać 😉
Serdeczne podziękowania Dla Komendanta Miejskiego, Dowódcy JRG oraz wszystkich zaangażowanych funkcjonariuszy składa Dyrekcja III LO wraz z uczniami.


wycieczka do Biblioteki Śląskiej w Katowicach

16 maja 2022 grupa hiszpańska klasy Ia pojechała na wycieczkę do Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Dowiedzieliśmy się jak korzystać z wirtualnych zasobów biblioteki (która posiada ponad 2 miliony książek), jak założyć kartę biblioteczną i zamawiać książki. Wysłuchaliśmy wykładu na temat starodruków oraz najmniejszych książek w Polsce i na świecie, których wybrane egzemplarze mieliśmy okazję zobaczyć. A także zobaczyliśmy jak działa Biblioteka Śląska „od środka”, zwiedziliśmy miejsca, do których czytelnicy nie mają dostępu.


Fizyka w kryminalistyce

Po przerwie spowodowanej pandemią, wróciliśmy do udziału w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Uczniowie klas policyjnych wzięli udział w pokazach doświadczeń „Fizyka w kryminalistyce”.


 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas programowo najwyższych

Uroczystość  zakończenia roku szkolnego rozpoczął ceremoniał przekazania dowództwa szkoły. Przedstawiciele klas trzecich podziękowali Dyrekcji, wychowawcom
i nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za wyrozumiałość i cierpliwość oraz ogrom przekazanej wiedzy, a także za zdobyte umiejętności. Natomiast klasy trzecie po SP swoim starszym koleżankom i kolegom, którzy opuszczają mury naszej szkoły życzyli wysokich lotów, bezpiecznych upadków i dalszej niezwykłej wędrówki przez życie.

W trakcie uroczystości zostały wręczone uczniom klas mundurowych złote odznaki Wzorowego Kadeta. Rozdano świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom –  listy gratulacyjne. Na spotkaniu zostały wręczone również Złote Indeksy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej uczennicom Nikoli Urbańczyk i Karolinie Ogonek. Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie najlepszemu uczniowi tytułu Absolwenta Roku i uhonorowanie wpisem do kroniki szkoły. W tym roku tytuł ten zdobyła Roksana Celniaszek. Miłą niespodzianką było wręczenie Złotej Płyty Nikoli Urbańczyk i Roksanie Celniaszek za magiczny głos, niepowtarzalny śpiew i moc muzycznych wzruszeń. Doceniono również Roksanę Kałkus za trzy lata spędzone z aparatem fotograficznym w dłoni. Całą uroczystość umilił występ  naszych uzdolnionych wokalnie uczniów.

Życzymy wszystkim absolwentom powodzenia na maturze!


 5 KWIETNIA dzień otwarty w III LO

Na Dzień Otwarty uczniowie klasy policyjnej II a i wojskowej II b dla odwiedzających nas ósmoklasistów przygotowali musztrę po hiszpańsku.


III miejsce dla drużyny III LO w Konkursie
„I Ty możesz zostać ratownikiem!”

Drużyna III LO w składzie Patrycja Żurawska 3cSP, Patrycja Guzenda 2c, Jakub Roch 3cSP sprawdzali swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w konkursie zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego – „ I Ty możesz zostać ratownikiem”.

Konkurs składał się z części praktycznej, gdzie 26 startujących drużyn z naszego województwa musiało wykazać się znajomością zagadnień z zakresu:
– Postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym
– Podstawowych  zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych i u dzieci
– Postępowania w przypadku zadławienia, w czasie ataku padaczki, zatrucia, zakażenia, wstrząsu, oparzenia
– Zasad użycia defibrylatora AED
Nasi uczniowie z klas ratowniczo-medycznych i pożarniczych zmagając się z różnorodnymi symulacjami wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń poradzili sobie bardzo dobrze zdobywając III miejsce.

Gratulujemy im osiągniętego sukcesu !!!


Turniej Klas Mundurowych

W środę 23.03.2022 odbył się w naszej szkole turniej międzyklasowy, podczas którego uczniowie mogli się zmierzyć w wielu konkurencjach takich jak strzelanie dynamiczne ASG, bieg drużynowy, bieg na czas, pierwsza pomoc (transport poszkodowanego), bieg w formie sztafetowej oraz przeciąganie liny. Wszystkie klasy walczyły z ogromnym zaangażowaniem. Ostatecznie zwyciężyła klasa II a. Gratulujemy!


Z wizytą w przedszkolu

W dniu 08.03.2022 roku uczniowie z klas: policyjnej, wojskowej, ratowniczo – medycznej i pożarniczej odwiedzili dzieci z przedszkola  „Mali bohaterowie” w Dąbrowie Górniczej. Przedstawili przedszkolakom specyfikę każdej klasy oraz pokazali zasady udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki powtórzyli numery alarmowe i jak wezwać pogotowie przez telefon. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym dzieci zobaczyły jak wykonuje się resuscytację krążeniowo-oddechową.
Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.


X Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „TROPEM WILCZYM 2022”

Dnia 06.03. 2022r. młodzież z naszej szkoły brała udział w X Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „TROPEM WILCZYM 2022”.
Jak co roku uczestnicy startowali w koszulkach z wizerunkami Żołnierzy Niezłomnych, między innymi W. Pileckiego, Roja i Lalka.
Biegacze pokonali jak co roku symboliczny dystans 1963 metrów.
Organizatorzy tegorocznych biegów wielokrotnie przypominali o dramatycznej sytuacji na Ukrainie.


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
Z tej okazji na Placu Bema w Gołonogu, przed pomnikiem Żołnierza Zwycięzcy odbyły się uroczystości upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”. Całość uroczystości uświetniał poczet sztandarowy naszej szkoły oraz wszyscy  uczniowie  z klas mundurowych. Delegacje Rady Miasta, Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, Wyższej Szkoły Biznesu oraz młodzieży naszej szkoły po odczytaniu apelu pamięci,  złożyły kwiaty przed pomnikiem Żołnierza Zwycięzcy. Pan Dyrektor Artur Iwan wspominając „Żołnierzy Niezłomnych” nawiązał do żołnierzy ukraińskich niezłomnie walczących obecnie o wolność swojego kraju. Na zakończenie uroczystości został także odegrany hymn Ukrainy.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w III LO

Dzień ten został  ustanowiony 26 października 2005 roku z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ i przypada każdego roku w trzecią niedzielę listopada. W tym roku obchodzony był 21  listopada.

W ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych uczniowie klas ratowniczo-pożarniczych uczestniczyli w warsztatach, przygotowanych przez funkcjonariuszy JRG w Dąbrowie Górniczej oraz ratowników z OSP Śródmieście, w trakcie których Funkcjonariusze przypomnieli, że w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 18 listopada 2021 r. w 8606 wypadkach zginęło aż 201 osób.

Zwrócili  uwagę, że z pewnością wielu z tych tragicznych skutków można było uniknąć, gdyby pierwszej pomocy poszkodowanym  na miejscu zdarzenia udzielili świadkowie wypadków.
Dlatego tematem przewodnim zajęć było udzielanie pierwszej pomocy.

Uczniowie mieli okazję poznania standardów wyposażenia oraz procedur medycznych obowiązujących w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, o których opowiadali ogn. Krzysztof Wajs oraz sekc. Adam Szota, w porównaniu do sprzętu i rozszerzonych procedur stosowanych przez typowe Zespoły Ratownictwa Medycznego, które przybliżyli uczniom ratownicy z OSP Śródmieście. Ponadto grupy ratowniczo-medyczne zapoznały się z wyposażeniem karetki pogotowia oraz rodzajami transportu poszkodowanych.


Warsztaty szkoleniowe z Ratownictwa Wysokościowego

 Dla klas pożarniczych Funkcjonariusze JRG przygotowali zajęcia instruktażowe z dziedziny Ratownictwa Wysokościowego realizowanego na poziomie podstawowym przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia te stanowiły realizację  materiału dla przedmiotu „Edukacja Pożarnicza”. Ratownicy zaprezentowali podstawowe wyposażenie, techniki alpinistyczne związane z działaniami  ratowniczymi na wysokości w tym sposoby asekuracji.

Uczniowie po wcześniejszym instruktażu mogli spróbować własnych sił w tego typu działaniach i opuścić się na linie przy zastosowaniu jednego z węzłów ratowniczych, zabezpieczyć się na wysokości przy użyciu lonży.

Wszystko odbywało się na wcześniej przygotowanym i zabezpieczonym stanowisku przy zastosowaniu podwójnego zabezpieczenia (zasada dwóch lin), o co zadbali mł. ogn. Marcin Rymarek- Instruktor Ratownictwa Wysokościowego oraz mł. asp. Oskar Herman a zastępem kierował st. asp. Rafał Surmacki.

Była to dla naszych uczniów kolejna dawka fachowej wiedzy i pokaz działania służb ratowniczych.


Dąbrowski Bieg dla Niepodległej

 Jak co roku 11 listopada o godzinie 11:11 w Parku Hallera jako wolontariusze uczniowie klasy 3c SP ratowniczo-medycznej pomagali w organizacji biegu rozdając zawodnikom na mecie pamiątkowe medale oraz słodkości startującym dzieciakom.

Ideą całego spotkania była nie tylko celebracja rocznicy odzyskania upragnionej WOLNOŚCI przez Polskę ale również wielopokoleniowa aktywność fizyczna w postaci 2,5 km biegu alejkami Parku Hallera.

Zawodnicy założyli biało-czerwone koszulki i z uśmiechem na ustach RAZEM przebiegli, przeszli, przejechali na rolkach czy hulajnogach wyznaczoną trasę.

Wśród startujących byli uczniowie III LO jak i absolwenci.

Zrobili to dla siebie…DLA NIEPODLEGŁEJ!


GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE
13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!
Zapraszamy do zapoznania z się z wystawą poświęconą 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce:)
Pamiętaj: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – Zbigniew Herbert

SZKOŁA DO HYMNU 2021

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” 2021.

Dnia 10 listopada 2021 wyznaczeni uczniowie i nauczyciele III LO o godzinie 11.11 pod pomnikiem Żołnierza Zwycięzcy wspólnie odśpiewali hymn państwowy.

W ten oto sposób społeczność szkolna III LO włączyła się do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Pamięć 81 – „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”
Projekcja filmu „Nie zabierajcie mamy”

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu, którego celem jest przybliżenie młodemu pokoleniu wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, pielęgnowanie pamięci o jego uczestnikach, ofiarach. Jednym z organizatorów projektu jest Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Centrum Wolności i Solidarności , a patronat objęli Jadwiga Wiśniewska – Poseł do PE i Jakub Chełstowski- Marszałek Województwa Śląskiego.
W ramach projektu odbywa się cykl wykładów dla nauczycieli „Odkrywamy historię Solidarności”, tworzone są szkolne kąciki historyczno- patriotyczne, odbywają się konkursy, spotkania ze świadkami wydarzeń. Jeden z etapów to projekcja filmu „Nie zabierajcie mamy”- dokumentu przedstawiającego historię działaczek Solidarności – aresztowanych i internowanych w trakcie stanu wojennego w Polsce. Film obnaża funkcjonowanie systemu totalitarnego, metody działania komunistycznego aparatu terroru, którego ofiarami byli zarówno dorośli, jak i dzieci.
Klasy uczestniczące w projekcji filmu i lekcjach poświęconych okolicznościom wprowadzenia stanu wojennego:
I a – 22 X 2021
I b – 20 X 2021
II a – 21 X 2021
III b sp – 20 X 2021
III c sp – 21 X 2021
III c g – 21 X 2021
III a sp- 18 X 2021
III bg- 27 X 2021
IIb- 28 X 2021Upoluj swoją książkę – otwórz

GRA DYDAKTYCZNA DOTYCZĄCA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 W czwartek 28 października 2021roku uczniowie klasy 2c ratowniczo-medycznej i pożarniczej uczestniczyli w grze dydaktycznej dotyczącej niepełnosprawności w ramach Projektu organizowanego przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu.

Celem uczestników gry było odwiedzenie wszystkich baz i realizacja każdego z zadań oraz Zebranie jak największej liczby punktów.

Zadania w poszczególnych bazach dotyczyły:
Baza 1 Symulacja niepełnosprawności ruchowej ( tor przeszkód na wózku inwalidzkim, malowanie obrazu ustami),
Baza 2 Symulacja kłopotów ze słuchem ( odgadywanie dźwięków, kalambury, język migowy)
Baza 3 Symulacja uszkodzenia lub braku wzroku ( magic box, labirynt, Braille, odczytywanie informacji)
Baza 4 Symulacja niepełnosprawności intelektualnej (puzzle, quiz wiedzy, dopasowywanka)

Dla zwycięzców czekały nagrody: czytnik ebooków, głośnik JBL, gry planszowe.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem pokonywali zadania, które przygotowali dla nich organizatorzy z Cudotwórni Events.

Wcielając się w role osób niepełnosprawnych uczniowie mogli osobiście doświadczyć z jakimi ograniczeniami i barierami na co dzień spotykają się osoby z dysfunkcjami ruchowymi, umysłowymi czy z obniżoną sprawnością sensoryczną.

Była to dla naszych uczniów prawdziwa lekcja empatii.

                                                                                DZIĘKUJEMY !!!


Czcimy pamięć poległych

28 października klasy o profilu policyjnym udały się pod pomnik upamiętniający rozstrzelanie policjantów z Dąbrowy Górniczej przez Sowietów wiosną 1940 roku. Uczniowie zapalili znicze, a pamięć poległych uczcili minutą ciszy. Natomiast uczniowie klas wojskowych oddali w tym dniu hołd pomordowanym żołnierzom pod Pomnikiem Katyńskim przy Kościele pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej.


REJONOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT  

Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły po wywalczonym awansie do zawodów rejonowych zmierzyła się 27 października 2021 r. z zawodniczkami z Będzina, Wojkowic i Dąbrowy Górniczej.

Drużyna dziewcząt w składzie Karen Gibałka i Natalia Świątek po zaciętych pojedynkach z zawodniczkami z Będzina, Wojkowic i dąbrowskiego Ekonomika wywalczyła

III miejsce w rejonowych zawodach w tenisie stołowym

Widać było zapał i wielkie serce, które dziewczęta włożyły w grę. GRATULUJEMY!!!

DYPLOM – OTWÓRZ

MISTRZOSTWA DĄBROWY GÓRNICZEJ W TENISIE STOŁOWYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Reprezentacja naszej szkoły pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Violetty Ziółko uczestniczyła 25 października 2021 r. w Miejskich  Zawodach w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych. W Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej brało udział osiem dąbrowskich szkół.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie:

  1. Karen Gibałka        I a
  2. Natalia Świątek       I b

Dziewczęta zajęły II miejsce w mieście i awansowały do rejonowych zawodów sportowych.
Widać było ich zapał i wielkie serce, które włożyły w grę.
GRATULUJEMY!!!

Drużynę chłopców reprezentowali uczniowie:

  1. Kamil Dziereń          III b po SP
  2. Dominik Sobczyk     II b

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy dali z siebie wszystko, godnie reprezentując III LO.  Zobaczcie sami w galerii zdjęć.
Przed drużyną dziewcząt w środę 27.10.2021r Rejonowe Zawody w Tenisie Stołowym.
Trzymajcie kciuki !!!


DYPLOM – OTWÓRZ


,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981- Pamiętamy!”
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w realizacji projektu ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981- Pamiętamy!”
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jednym z organizatorów projektu jest Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Centrum Wolności i Solidarności , a patronat objęli Jadwiga Wiśniewska- Poseł do PE i Jakub Chełstowski- Marszałek Województwa Śląskiego

Więcej informacji o projekcie na stronie http://pamiec81.pl/


Zajęcia  warsztatowe i wykłady w WSB

21 września 2021 roku klasa I c i III cg uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w WSB oraz wykładzie
„Jak promieniowanie HEV wpływa na zdrowie i skórę człowieka?”
. Zajęcia warsztatowe były podzielone na 2 części: klasa Ic ratowniczo medyczna i pożarnicza uczestniczyła w zajęciach z pierwszej pomocy, a klasa III cg ratowniczo-medyczna wzięła udział w zajęciach praktycznych z Panią kosmetolog „Potęga makijażu- sztuczki i triki makijażystów”.


Klasy policyjne na poligonie

 Na terenie Ośrodka „Eurocamping” Błędów w drugiej połowie października odbył się poligon uczniów klas policyjnych.  Mieli oni okazję uczestniczyć w zajęciach programowych prowadzonych przez instruktorów. Poznali między innymi podstawowe elementy walki wręcz oraz samoobrony, a także elementy taktyki zielonej: poruszanie w szyku, maskowanie z wykorzystaniem terenu oraz marsz patrolowy. Nie obyło się oczywiście bez musztry plutonu, spaceru po lesie, ogniska z pieczeniem kiełbasek, a także warty nocnej i zaprawy porannej. Mimo bardzo wymagających zajęć uczniowie wykazali się hartem ducha i ogromnym zaangażowaniem. Wyjazd oceniamy jako wyjątkowo udany.


ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH 15 X 2021

15 października 2021 r. do ślubowania przystąpiły nie tylko klasy pierwsze o profilu policyjnym, pożarniczym i ratowniczo-medycznym naszego liceum, ale i drugie, które ze względu na pandemię nie mogły tego uczynić rok temu. Uroczystość miała miejsce na placu przed Pałacem Kultury Zagłębia, a swoją obecnością zaszczycili ją rodzice, grono pedagogiczne, zaproszeni goście – przedstawiciele władz państwowych, lokalnych oraz służb mundurowych różnego szczebla. Obecni byli również uczniowie klasy policyjnej III ag. Na koniec uroczystości w asyście Orkiestry Policyjnej KWP w Katowicach i Kompanii Honorowej Policji Garnizonu Śląskiego odbyła się defilada naszych klas mundurowych. Ślubowanie pozostawiło niezapomniane wrażenia zarówno wśród młodzieży naszej szkoły jak i pozostałych uczestników imprezy.


Poligon klasy 2b 

W dniach 01-03 października 2021r. klasa wojskowa 2b uczestniczyła w zajęciach terenowych w ramach projektu „Krótka Fala” współfinansowanego ze środków  MON. Odbyły się one na terenie Bazy Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej „ Eurocamping”  w Dąbrowie Górniczej. Zajęcia prowadzone były przez krótkofalowców posiadających ważne pozwolenia radiowe oraz przez żołnierzy MON i WOT.

Młodzież uczestniczyła w wykładzie na temat fal elektromagnetycznych i anten, poznała zasady prowadzenia łączności radiowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej, WOT i MSWiA , dowiedziała się czym jest Służba Radiokomunikacyjna Amatorska oraz odbyła praktyczne zajęcia w prowadzeniu łączności.

Oprócz tego uczniowie klasy wojskowej poznali podstawy survivalu, zieloną taktykę, elementy terenoznawstwa oraz wykonali doskonale okop do pozycji leżącej. „Ulubionym” zadaniem był „fire test” J oraz „pompowanie”. Nocą wartownicy pilnowali terenu ośrodka. W rodzinnej atmosferze piekli kiełbaski wraz z rodzicami oraz szkoleniowcami.


POKAZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BŁĘDOWIE

W sobotę 02 października 2021r. nasi uczniowie z klas pożarniczych i ratowniczo-medycznych wystąpili w roli obserwatorów działań ratowniczo – gaśniczych na  poszczególnych odcinkach bojowych.

W terenie leśnym obserwowali:

  • pompowanie wody ze zbiornika naturalnego,
  • operowanie prądami gaśniczymi w terenach leśnych,
  • działania z dziedziny ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pomocy przedmedycznej
  • możliwości i sposoby działań poszukiwawczo- ratowniczych.

Ćwiczenia zorganizowane były przez Komendę Miejską PSP w Dąbrowie Górniczej  i miały na celu sprawdzenie realizacji planu ratowniczego dla miasta Dąbrowa Górnicza.

W ćwiczeniach wzięły też udział  wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta oraz zastępy PSP z JRG Dąbrowa. W ramach ćwiczeń organizatorzy wykonywali działania z zakresu walki z pożarami lasów w tym przepompowywanie wody na duże odległości, wypadek komunikacyjny oraz działania grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Ponadto specjalnie dla uczniów III LO przygotowany został pokaz ratownictwa technicznego z prezentacją sprzętu ratowniczego, gdzie uczniowie mogli pod czujnym okiem strażaków go wypróbować.

Serdeczne dziękujemy wszystkim strażakom za zaproszenie na pokazy i możliwość obserwacji ich działań.

czytaj więcej


 Zajęcia warsztatowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 28.09.2021 klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze odwiedziły Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą przy Komendzie Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej.

Dla klasy Ic była to pierwsza wizyta w trakcie której uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tutejszą jednostką, jej wyposażeniem i funkcjonowaniem,  m.in. obserwowali pracę Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, którego rolę przedstawił Oficer Dyżurny mł. bryg. Piotr Janocha. O tym jak wygląda codzienna służba dąbrowskich strażaków z zaangażowaniem opowiadał sekc. Piotr Szczerba przybliżając uczniom przykładowe zadania, z jakimi mierzą się na co dzień funkcjonariusze, a wcielając się jednocześnie w rolę kustosza, oprowadzał uczniów po obiekcie.

Uczniowie klasy IIIc po SP, uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych tym razem z dziedziny ratownictwa technicznego.  W formie praktycznej uczyli się zasad zabezpieczania miejsca zdarzenia w przypadku zdarzenia drogowego (wypadek komunikacyjny) oraz zasad posługiwania się sprzętem ratowniczym z naciskiem na ratownicze zestawy hydrauliczne. Mając do dyspozycji wrak pojazdu, próbowali różnych technik i sposobów wykonywania dostępu do osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach z wykorzystaniem rozpieracza ramieniowego i nożyc. Szeroką wiedzą z powyższego zakresu dzielił się z młodzieżą doświadczony funkcjonariusz mł. asp. Marcin Pięta, przy jednoczesnym udziale sekc. Krzysztofa Skrzynieckiego, którzy czuwali jednocześnie nad bezpiecznym przebiegiem zajęć, za co serdecznie dziękujemy.

Warsztaty mogły odbyć się dzięki podpisanej umowie o wzajemnej współpracy pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Dąbrowie Górniczej, a Dyrektorem III LO .