„Dzień z życia kadeta” w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
W dniach 3-5.10.2023 uczennice klasy policyjnej – Dominika Kubień, Marcelina Cholewa, Paulina Ziętek  wraz z opiekunem uczestniczyły w wyjeździe edukacyjnym „Dzień z życia kadeta” w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wizyta w CSP w Legionowie była nagrodą za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Policjanci w służbie historii”. W programie były m.in. było zwiedzanie  Muzeum Katyńskiego, Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji.

Uczniowie zwiedzali również budynek Komendy Głównej Policji i złożyli znicze w miejscach pamięci.


Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ,,Policjanci w służbie historii”
Uczennice klasy 4 a naszego liceum, Marcelina Cholewa, Dominika Kubień, Paulina Ziętek otrzymały wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ,,Policjanci w służbie historii”. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Annę Jędrzejewską-Szpak, w obecności Naczelnika Wydziału Prezydialnego podkom. Iwony Czyż oraz podkom. Aleksandra Praduna z Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Bohaterem projektu był Józef Pniak, któremu poświęcona jest tablica pamiątkowa znajdująca się w naszej szkole na górnym korytarzu.
Józefowi Pniakowi poświęcony jest również pamiątkowy obelisk, znajdujący się obok Komendy Miejskiej Policji. Jest on jednym z 22 policjantów z Dąbrowy Górniczej, których nazwiska zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej.
Poniżej prezentujemy konkursowy  film poświęcony Józefowi Pniakowi.

Nasza szkoła dołączyła do wojewódzkiego projektu edukacyjnego Szkoła Patriotów
organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Cele projektu:

 • przywracanie i  podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
 • upowszechnianie  wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką  o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
 • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu,
 • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
 • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.
Miejsca pamięci objęte przez Naszą szkołę szczególną opieką:

DĘBY KATYŃSKIE

 • 14 Dębów Pamięci poświęconych zamordowanym w 1940 roku przez służby NKWD policjantom oraz pamiątkowy obelisk.

Na zamontowanej na obelisku tablicy, wypisano nazwiska 14 policjantów, których śmierć w ramach mordu katyńskiego na ten moment została udokumentowana.

Lokalizacja – Dąbrowa Górnicza, ulica Piłsudskiego 5,  skwer pomiędzy Komendą Miejską Policji a CKZiU

Uroczystość zasadzenia Dębów Pamięci, poświęconych 14 policjantom, pełniącym służbę w naszym mieście i pomordowanych w 1940 roku na Nieludzkiej Ziemi odbyła się 30 marca 2010. Oprócz symbolicznego zasadzenia dębów odsłonięto obelisk upamiętniający 14 pomordowanych naszych przodków – policjantów z Dąbrowy Górniczej. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Wanda Koba, córka zastrzelonego przez NKWD Ignacego Maciejewskiego, Wacław Kalaga, syn zastrzelonego komendanta posterunku w Strzemieszycach Stanisława Kalagi, Komendant dąbrowskiej Policji Andrzej Poprawa oraz Prezydent Miasta Zbigniew Podraza. 11 lipiec 2012 zasadzono kolejnych osiem Dębów Pamięci i dopisano osiem nazwisk zamordowanych policjantów w tym Józefa Pniaka, któremu poświęcona jest tablica w Naszej szkole.

 • Dęby pamięci i pamiątkowy obelisk poświęcony ppłk. Zygmuntowi Grodzkiemu, kpt. Józefowi Łyszczakowi i ppor. Marianowi Kazimierzowi Ilskiemu pomordowanym w Charkowie i Katyniu.

Lokalizacja – Dąbrowa Górnicza, ulica Kościelna, obok Kościoła Św. Antoniego

 • Tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi Pniakowi i innym pomordowanym w Katyniu

Tablica wykonana w 2017 roku przez uczniów naszej szkoły upamiętniająca pomordowanych w sposób bestialski w Katyniu. Znajduje się na niej ręcznie wypisanych 15 tys. Imion i nazwisk obywateli państwa polskiego, na których wiosną 1940 roku funkcjonariusze policji politycznej Sowietów dokonali mordu w lesie katyńskim. Zbrodnia ta wymierzona była w polskich patriotów: oficerów Wojska Polskiego, policjantów, naukowców, lekarzy, inżynierów, a także artystów. Miała na celu fizyczną eksterminację ludzi, dla których walka o wolną Polskę była najważniejszą wartością, a o którą nigdy nie przestaliby walczyć.  Fotografia znajdująca się na tablicy przedstawia pradziadka uczennicy naszego liceum, Marii Maroszek, który został zamordowany strzałem w tył głowy przez sowieckich zbrodniarzy.

Lokalizacja – III Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, ul. Prusa 3


„Pamięć nie dała się zgładzić”- uroczystość ku czci policjantów Policji Państwowej
z Zagłębia Dąbrowskiego zamordowanych w Ostaszkowie.

17 września 2023 r., w 16 rocznicę ufundowania z inicjatywy społecznej pamiątkowej tablicy w Bazylice pw. NMP Anielskiej , młodzież III LO. im. Generała Władysława Andersa oddała cześć policjantom z Zagłębia Dąbrowskiego zamordowanym w Ostaszowie. Wśród obecnych gości byli m.in. Senator RP Beata Małecka Libera, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Poseł na Sejm RP Robert Warwas, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Marcin Bazylak. Młodzież oddała hołd 48 pomordowanym w 1940 roku funkcjonariuszom z miast Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Sławków, Bobrowniki, Czeladź, zapalając symboliczne znicze i przypominając słowa roty ślubowania, którym zostali wierni do ostatnich swoich dni. Uczczono również pamięć 96 ofiar katastrofy smoleńskiej z 2010 roku – Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych przedstawicieli delegacji polskiej na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów przywołał tragiczne losy Polaków („List”, Sen o Katyniu”, „Modlitwa”, „Nierealni”) i połączył przeszłość z teraźniejszością.


 rocznica podpisania Porozumienia Dąbrowskiego – ostatniego z Porozumień Sierpniowych z 1980 r

11 września 2023r. uczczono rocznicę podpisania Porozumienia Dąbrowskiego – ostatniego z Porozumień Sierpniowych z 1980r., które umożliwiło tworzenie struktur
NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju.

27 sierpnia 1980 r w Kombinacie Metalurgicznym „Huta Katowice” w Dąbrowie Górniczej rozpoczęły się pierwsze protesty i strajki. Wówczas trzech pracowników – Jacek Jagiełka, Marceli Hanke i Andrzej Rozpłochowski – spisało swoje żądania, które nawiązywały do 21 postulatów wystosowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
w Stoczni Gdańskiej.

W uroczystości  w sanktuarium pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy oraz uroczystości pod Pomnikiem Porozumień Katowickich nie mogło zabraknąć naszych uczniów, szczególnie z klas o profilu wojskowym, którzy godnie reprezentowali szkołę, dając próbkę swoich umiejętności artystycznych, jak i reprezentacyjnych.


Udział  naszej szkoły w projekcie „Policjanci w Służbie Historii”

Uczennice klasy 3a naszego liceum, Marcelina Cholewa, Dominika Kubień, Paulina Ziętek – biorą udział  w projekcie „Policjanci w Służbie Historii.”
Ich zadaniem było znalezienie policjanta, który pełnił służbę w czasie dwudziestolecia międzywojennego lub podczas II wojny światowej i wykazał się postawą patriotyczną oraz może stanowić przykład etosu policjanta.
Bohaterem projektu został Józef Pniak, któremu poświęcona jest tablica pamiątkowa znajdująca się w naszej szkole na górnym korytarzu. Tablica wykonana jest przez uczniów szkoły i upamiętnia pomordowanych w bestialski sposób w Katyniu. Znajduje się tu ręcznie wypisanych 15 tys. imion i nazwisk obywateli państwa polskiego, na których wiosną 1940 roku funkcjonariusze policji politycznej Sowietów dokonali mordu w lesie katyńskim.
Fotografia znajdująca się na tablicy przedstawia Józefa Pniaka, pradziadka uczennicy naszego liceum, Marii Maroszek, który został zamordowany strzałem w tył głowy przez sowieckich zbrodniarzy.
Józefowi Pniakowi poświęcony jest również pamiątkowy obelisk, znajdujący się obok Komendy Miejskiej Policji. Jest on jednym z 22 policjantów z Dąbrowy Górniczej, których nazwiska zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej. Na cześć pomordowanych zasadzono również 22 Dęby Pamięci.
Poniżej prezentujemy działania i materiały, które zostały wypracowane w czasie realizacji projektu m.in. ulotka, żywa lekcja historii dla uczniów SP nr 16 w Dąbrowie Górniczej, sonda uliczna.

Pomniki Pamięci – otwórz
Stopień: Komendant Posterunku – otwórz


I miejsce w wojewódzkim konkursie muzycznym w ramach projektu „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”
Uczennica naszego liceum Angelina Kazirod zdobyła I miejsce w wojewódzkim konkursie muzycznym w ramach projektu „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”
Projekt organizowany był przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności we współpracy z X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.
Zadania konkursowe były niezwykle wymagające,  laureaci musieli bowiem wykazać się nie tylko wiedzą na temat strajku oraz pacyfikacji KWK „Wujek” w pierwszych dniach stanu wojennego, ale również szeregiem innych umiejętności i artystyczną wrażliwością.

CZCIMY PAMIĘĆ POLEGŁYCH

27 kwietnia klasa I a o profilu policyjnym udała się pod pomnik upamiętniający rozstrzelanie policjantów z Dąbrowy Górniczej przez Sowietów wiosną 1940 roku .

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w hołdzie pomordowanym w zbrodni katyński przy pamiątkowym obelisku poświęconemu  ppłk. Zygmuntowi Grodzkiemu, kpt. Józefowi Łyszczakowi i ppor. Marianowi Kazimierzowi Ilskiemu pomordowanym w Charkowie i Katyniu.