DNI OTWARTE W STRAŻY POŻARNEJ

Przyjęcie zaproszenia Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej, na Dni Otwarte w podlegającej  Mu jednostce, było dla nas „strzałem w dziesiątkę”. Uczniowie klas pożarniczo-ratowniczych, po raz kolejny mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, korzystając z przygotowanych przez funkcjonariuszy  pokazów sprzętu i wyposażenia, w trakcie których w profesjonalny sposób omawiali jego przeznaczenie oraz zasady działania.
Pokazy umożliwiły min.  poznanie specyfiki wszystkich pojazdów pożarniczych stanowiących wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w tym wozów wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego.
Pokaz Ratownictwa technicznego jak zawsze wywołuje dużo emocji, tym bardziej kiedy uczniowie biorą bezpośredni udział w usuwaniu skutków wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu osobowego, obsługując narzędzia ratowniczego zestawu hydraulicznego.
Ciekawostką była również możliwość obserwacji dynamicznej prezentacji zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym, a to wszystko za sprawą inteligentnego modelu domu.
Praca w sprzęcie Ochrony Układu Oddechowego i odnalezienie dziecka w zadymionym pomieszczeniu to jedno z trudniejszych zadań, jakie czekały na odważnych uczniów – ale daliśmy radę! – akcja ratownicza zakończona sukcesem.
Dodatkowo uczniowie grypy medycznej poznali procedury Ratownictwa Medycznego obowiązujące w strukturach PSP, brali czynny udział w udzielaniu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej z użyciem fantomów oraz  ćwiczyli sposoby udrażniania dróg oddechowych na specjalnym modelu.
Kolejną ciekawostką był pokaz podawania piany gaśniczej z agregatu do wytwarzania piany lekkiej. Największą jednak atrakcją okazała się być spontaniczna kąpiel w grubej warstwie ułożonej piany, której nie mogli oprzeć się uczniowie i przed którą nie można było ich zatrzymać 😉
Serdeczne podziękowania Dla Komendanta Miejskiego, Dowódcy JRG oraz wszystkich zaangażowanych funkcjonariuszy składa Dyrekcja III LO wraz z uczniami.


Pokaz Pierwszej Pomocy dla przedszkolaków

Uczniowie klasy drugiej ratowniczo – medycznej opowiedzieli przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Przedszkolaki nauczyły się podstawowych numerów alarmowych i jak wezwać pogotowie przez telefon. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym dzieci zobaczyły jak wykonuje się resuscytację krążeniowo-oddechową.
Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.
Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.

A dla naszych uczniów było to nowe doświadczenie i możliwość zaprezentowania już zdobytej wiedzy na przedmiocie elementy ratownictwa medycznego.Angielski słownik medyczny

Grupa ratowniczo – medyczna z klasy 1c realizowała projekt – Słownik medyczny – podczas lekcji języka angielskiego. Grupy zadaniowe przygotowały ciekawe prace zarówno pod względem merytorycznym,  jak i wizualnym.

Oto kilka prac z którymi warto się zapoznać.

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3
Prezentacja 4


Medycyna i odkrywcy

Grupa ratowniczo – medyczna z klasy 2c po SP realizowała projekt – Medycyna i odkrywcy – podczas lekcji języka angielskiego. Grupy zadaniowe prezentowały swoje prace, opowiadały o odkryciach w dziedzinie medycyny i osobach, które przyczyniły się do rozwoju nauki.

Oto kilka prezentacji, które warto obejrzeć.

 Prezentacja – otwórz
Prezentacja 2 – otwórz
Prezentacja 3 – otwórz


KONKURS
pod hasłem „Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce”
w ramach
Kampanii „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

Klasy ratowniczo- medyczne i pożarnicze biorą udział w konkursie „Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce”. Film, który znajduje się poniżej  jest podsumowaniem przedsięwzięcia przeprowadzonego na terenie szkoły pod hasłem „ Bezpieczna JA, bezpieczny TY” oraz zapowiedzią kolejnych działań.

W związku z  licznymi zajęciami praktycznymi uczniowie naszej szkoły postanowili wykorzystać to w praktyce. Podjęli się wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy w celu uczenia młodszych kolegów i koleżanki.

 Uczniowie klasy  ratowniczo – medycznej opowiedzieli przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Przedszkolaki nauczyły się podstawowych numerów alarmowych i jak wezwać pogotowie przez telefon. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

W październiku zaplanowane było kolejne działanie, klasy pożarniczej, która miała odwiedzić kolejną grupę przedszkolaków. Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie  promocja wiedzy i kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu oraz integracja naszej szkolno – przedszkolnej społeczności.
Poprzez nasze działania chcemy przybliżyć dzieciom sylwetkę strażaka i opowiedzieć na czym polega jego praca.
Ponadto pragniemy przekazać dzieciom, jak powinny zachować się w przypadku powstania pożaru w domu czy przedszkolu, a w szczególności uświadomić im niebezpieczeństwa, jakie stwarza zabawa niebezpiecznymi materiałami i jak mogą wezwać pomoc pod nieobecność dorosłych.
Kolejnym zadaniem będzie wdrożenie dzieci do prawidłowych zachowań podczas ewakuacji poprzez: doskonalenie umiejętności poruszania się w grupie, wskazanie właściwych postaw podczas ewakuacji oraz omówienie znaczenia symboli znaków ewakuacyjnych.
Jak tylko warunki epidemiologiczne na to pozwolą odbędzie się to zaplanowane szkolenie przedszkolaków przez naszych uczniów.

 


Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w naszej szkole

Klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze naszego liceum brały udział w warsztatach szkoleniowych z ratownictwa medycznego w ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

Ratownicy medyczni z Grupy Ratownictwa-Medycznego przy OSP Dąbrowa Górnicza  Śródmieście uświadomili naszym uczniom jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a dzięki szkoleniu młodzież nauczyła się jak udzielić pomocy poszkodowanemu z nagłym zatrzymaniem krążenia przy użyciu AED, przy zadławieniu czy drobnych urazach.

W ramach zajęć odbyły się pokazy sprzętu z dziedziny ratownictwa technicznego i ratownictwa wodnego przeprowadzone przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się m.in. z hydraulicznym zestawem ratowniczym, służącym  do usuwania skutków wypadków drogowych, w tym uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w pojazdach
oraz z wyposażeniem pontonowej łodzi ratowniczej, ubraniami wypornościowymi, kołami i rzutkami ratowniczymi.

Przedstawiciele Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej przy OSP Okradzionów opowiedzieli jak działają grupy poszukiwawczo-ratownicze i na czym polega szkolenie psa ratownika w terenie.

Warsztaty te miały na celu naukę zasad postępowania w razie wypadków w codziennym życiu, uwrażliwienie młodzieży na potrzebę niesienia pomocy oraz wykształcenie w nich właściwych postaw.


Naturalnie znaczy zdrowo
nasz projekt


Pierwszej Pomocy dla przedszkolaków

Uczniowie klasy pierwszej ratowniczo – medycznej opowiedzieli przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Przedszkolaki nauczyły się podstawowych numerów alarmowych i jak wezwać pogotowie przez telefon. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.

A dla naszych uczniów było to nowe doświadczenie i możliwość zaprezentowania już zdobytej wiedzy na przedmiocie elementy ratownictwa medycznego.


Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa medycznego

        Grupa ratowniczo-medyczna z klasy Ic po SP uczestniczyła pod opieką nauczyciela ratownictwa medycznego w warsztatach szkoleniowych, które odbyły się w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Tematem przewodnim warsztatów było – postępowanie w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością układu oddechowego i krążenia w Centrum Symulacji Medycznej.

Uczniowie ćwicząc na fantomach symulowane scenki zdarzeń wg zaprogramowanych scenariuszy zdobyli umiejętności praktyczne, które uświadomiły im jak ważna jest właściwie przeprowadzona akcja ratunkowa.

Takie formy zajęć pozwalają pozbyć się bariery wynikającej z obawy przed popełnieniem błędu i uświadamiają nam, że każdy jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi.


Dnia 31.01.2020r.  klasy „c” (promocja zdrowia, ratownictwo medyczne) brały udział w warsztatach „Jak się nie starzeć za młodu” w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Już sam temat zajęć był dla nas intrygujący. Dowiedzieliśmy się, jak można zapobiegać oznakom starzenia skóry, jaki wpływ mają czynniki środowiskowe na stan naszej cery oraz jak powstają podróbki popularnych kosmetyków i jaki zadziwiający mają skład – co są w stanie zrobić producenci, aby jak najbardziej upodobnić podróbki do oryginałów.

Drugi warsztat, który był przeznaczony dla nas („Nie bój się ratować życia innym”) rozszerzył nasze wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, czy najistotniejszych czynności wykonywanych na miejscu wypadku – np. jak szybko i skutecznie wezwać pomoc.


Gra terenowa – POGORIA III

       W sobotę 07 grudnia 2019 roku uczniowie z klas ratowniczo-medycznych i pożarniczych brali udział w grze terenowej, przygotowanej przez nauczyciela ratownictwa medycznego przy współpracy ratowników z OSP „Śródmieście”.

Trzyosobowe zespoły wg otrzymanej mapki na wyznaczonych punktach wykonywały zadania praktyczne oraz teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy. Zawodnicy gry terenowej zmagali się na przygotowanych pozoracyjnych stacjach z poszkodowanym nieprzytomnym, pogryzionym przez psa oraz poszkodowanym nieoddychającym wyciągniętym z wody.

Uczniowie biorąc udział w takiej formie zajęć zdobywają umiejętności praktyczne, uczą się właściwych zachowań podczas prowadzonych akcji ratowniczych jak również współpracy i komunikacji w zespole.

Podsumowanie zadań, wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród odbyło się przy ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek.

Wielkie podziękowania dla pozorantów z klasy III a i absolwentów III LO.

Gallery with ID 231 doesn't exist.

Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa medycznego

       We wtorek 03 grudnia 2019 roku grupa ratowniczo-medyczna z klasy Ic po G uczestniczyła pod opieką Violetty Ziółko w warsztatach szkoleniowych z ratownictwa medycznego, które odbyły się w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Tematem przewodnim warsztatów było – postępowanie w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością układu oddechowego i krążenia w Centrum Symulacji Medycznej.

Uczniowie ćwicząc na fantomach symulowane scenki zdarzeń wg zaprogramowanych scenariuszy zdobyli umiejętności praktyczne, które uświadomiły im jak ważna jest właściwie przeprowadzona akcja ratunkowa.

Takie formy zajęć pozwalają pozbyć się bariery wynikającej z obawy przed popełnieniem błędu i uświadamiają nam, że każdy jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi.

Gallery with ID 228 doesn't exist.

WARSZTATY  W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

We wtorek 26 listopada 2019 roku w ramach zajęć z ratownictwa medycznego i edukacji pożarniczej klasy pierwsze ratowniczo-medyczne i pożarnicze uczestniczyły w specjalistycznych zajęciach warsztatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej pod opieką nauczycieli Violetty Ziółko i Roberta Husarza.

Celem warsztatów było:

– zapoznanie się z  funkcjonowaniem i strukturami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej,
– poznanie specjalistycznego wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, ratownictwa drogowego oraz wodnego,
– zapoznanie się z pacą dyspozytora przyjmującego zgłoszenia zdarzeń,
– poznanie pracy ratownika strażaka,
– poznanie sprzętu ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zajęcia strażakom jak i dowódcy jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.Gallery with ID 227 doesn't exist.


Klasy ratowniczo-medyczne na poligonie

Na terenie Ośrodka Euro Camping Błędów w dniach 24 i 25 października odbył się poligon uczniów klas pierwszych ratowniczo-medycznych i pożarniczych. Mieli oni okazję uczestniczyć w zajęciach programowych prowadzonych przez funkcjonariuszy straży pożarnej, ratowników i przedstawicieli grupy poszukiwawczo- ratowniczej przy OSP Okradzionów.

Uczniowie poznali rodzaje środków gaśniczych i mechanizmy ich działania oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Rozwijali linie wężowe i zajmowali stanowiska gaśnicze oraz operowali prądami gaśniczymi. Nauczyli się prawidłowego zachowania w przypadku powstania pożaru    i innych zagrożeń oraz poznali właściwe procedury działań ratowniczych.

Grupa Ratownictwa-Medycznego z OSP Dąbrowa Górnicza OSP Śródmieście przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy poszkodowanego urazowego.

Uczniowie na ćwiczeniach praktycznych transportowali poszkodowanych z miejsca zagrożenia, w akcjach symulowanych u poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia wykonywali  RKO i używali AED. Poznali wyposażenie karetki pogotowia i nauczyli się stabilizować odcinek szyjny kręgosłupa poprzez zakładanie kołnierza ortopedycznego.

Wysłuchali wykładu na temat działania grup poszukiwawczo-ratowniczych, szkolenia psa ratowniczego oraz w godzinach wieczornych zobaczyli na żywo trening psa ratownika.

Nie zabrakło musztry, zabaw integracyjnych przy ognisku, śpiewu i warty nocnej.

Mimo bardzo wymagających zajęć uczniowie wykazali się hartem ducha i dużym zaangażowaniem.

Gallery with ID 212 doesn't exist.