TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

Termin Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 maja
do 29 maja
2024 r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
od 13 maja
do 17 czerwca
2024 r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  kandydatów do oddziałów: policyjnego, ratowniczo-medycznego, pożarniczego
05 – 06 czerwca
2024 r.
03 lipca  II termin
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału wojskowego
12 czerwca
do godz. 15.00
04 lipca II termin
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
od 21 czerwca
do 5 lipca
2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
do 11 lipca
2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 11 lipca
2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
12 lipca
2024 r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 12 lipca
do 18 lipca
2024 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
19 lipca
2024 r.
do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 • 19 lipca 2024r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
 • do 22 lipca 2024r.  opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 Terminarz postępowania uzupełniającego:

 • 22 lipca 2024r. – 25 lipca 2024r.  (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • 22 lipca 2024r. – 25 lipca 2024r.  (do godz.15.00) – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  kandydatów do oddziałów: policyjnego, ratowniczo-medycznego, pożarniczego
 • 29 lipca 2024r.  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału wojskowego
 • do 01 sierpnia 2024r.  podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 • do 01 sierpnia 2024r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 • do 01 sierpnia 2024r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
 • 02 sierpnia godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 • 02 sierpnia 2024r. – 08 sierpnia 2024r. ( do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • 09 sierpnia 2024 r. (godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły
 • 09 sierpnia 2024r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
 • do 12 sierpnia 2024r.  opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Tryb odwoławczy

 • do 23 lipca 2024r.  wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.