„Razem dla lepszego internetu!”

Dnia 9 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – poniżej broszura na temat Facebooka „Dbaj o fejs”.

https://www.edukacja.fdds.pl/7d1bead8-2f3a-43bf-bfb3-f09f8463f819/Extras/broszura-dbaj_o_fejs_FDDS-5062017.pdf


„Dnia 20.11.2020 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z darmowymi numerami telefonów, pod którymi zarówno dzieci jak i dorośli, mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

1. 800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
To telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15‑16:15*. Jeśli zadzwonisz po tej godzinie lub w nocy, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno ktoś do Ciebie oddzwoni. Możesz skontaktować się także za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl ale odpowiedź zajmie wtedy więcej czasu. Od kwietnia 2020 roku rozszerzono działalność telefonicznej linii interwencyjnej. Wszystkie osoby – uczniowie, rodzice, nauczyciele czy władze lokalne – uzyskają pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące treści, które mogą być nauczane w polskich szkołach.

2. 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym trudnym problemie i udzielą Ci pomocy. Telefon działa 7 dni w tygodniu całodobowo*. Możesz także zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

3. 800 080 222- Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
Jeśli czujesz się przygnębiony, masz problemy w szkole lub w domu lub jesteś ofiarą przemocy, czekają na Ciebie specjaliści. To doświadczeni pracownicy Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: psychologowie, pedagodzy i prawnicy. Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, doradzą, co możesz zrobić w swojej sytuacji. Możesz skontaktować się także przez stronę: www.liniadzieciom.pl.

4. 801 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 
To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie, a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. Konsultacje prowadzone są telefonicznie lub mailowo: niebieskalinia@niebieskalinia.info Kontaktując się z „Niebieską Linią” uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

5. Zagrożenia w Internecie – Dyżurnet.pl
Możesz tu zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących treściach znalezionych w Internecie. Jeśli specjaliści z dyżurnet.pl uznają, że znalezione przez Ciebie treści są nielegalne – poinformują o tym policję lub prokuraturę. Twoje zgłoszenie może być anonimowe, to znaczy, że nikt nie dowie się o tym, że to Ty zgłosiłeś nielegalne treści. Nielegalne treści możesz zgłosić poprzez stronę www.dyzurnet.pl, e-mailowo: dyzurnet@dyzurnet.pl lub telefonicznie numerem 801 615 005 (całodobowo).

6. Problem z narkotykami, uzależnieniami – 800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania
To numer, pod którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem związany jest z narkotykami lub uzależnieniem od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i wtedy, kiedy zauważysz, że problem z narkotykami ma osoba w Twoim otoczeniu. Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00*, z wyjątkiem świąt państwowych.

7. MONAR 
MONAR jest stowarzyszeniem, które niesie pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, zakażonym wirusem HIV czy bezdomnym. Jeśli Ty lub osoba z Twojego otoczenia macie podobny problem, skontaktuj się ze stowarzyszeniem pisząc na adres pomoc@monar.org Specjaliści doradzą Ci dokąd się udać, z kim porozmawiać, jakie podjąć działania. UWAGA: nie zapomnij napisać w jakim mieście (lub miejscowości) mieszkasz.

8. Trudna sytuacja finansowa- Caritas Polska
To organizacja, która może Ci pomóc, jeśli Twoi rodzice lub opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Może sfinansować Twoje obiady w szkole, kupić wyprawkę do szkoły bądź dofinansować wycieczkę klasową. Caritas ma ponad czterdzieści placówek w całej Polsce. Mapka i telefony kontaktowe do poszczególnych placówek znajdują się na stronie internetowej: caritas.pl/szukam-pomocy/ Możesz również zadzwonić pod jeden z numerów: +48 22 334 85 00, 22 334 85 85, a pracownicy Caritas na pewno udzielą Ci potrzebnych informacji.

9. 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, które przeżywają kłopoty i trudności takie jak: agresja, przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Specjaliści dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-17:00*. Kontakt online przez stronę www.800100100.pl

10. Pomoc dla cudzoziemców i uchodźców
Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie (CPC) to miejsce, w którym każdego roku tysiące
osób z kilkudziesięciu krajów świata mogą liczyć na bezpłatną pomoc i przyjazną przestrzeń. tel. +48 22 828 04 50ocalenie.org.pl/cpc.

11. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Podopiecznymi SIP są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; Stowarzyszenie reprezentuje je w postępowaniach przed sądami i organami władzy publicznej. Są wśród nich osoby dyskryminowane lub zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemcy. Udzielana jest im pomoc prawna i wsparcie integracyjne. Poradnictwo prawne i integracyjne dla migrantów wymaga wcześniejszych zapisów telefonicznych pod numerem +48 880 145 372 od poniedziałku do piątku między 15:00 a 16:00*. Stowarzyszenie nie udziela porad telefonicznie ani e-mailowo.

12. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Porady prawne z zakresu łamania praw człowieka. Jeżeli jesteś uchodźcą i uważasz, że Twoje prawa są łamane porady mogą Ci udzielić prawnicy z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Znajdziesz ich pod numerem telefonu: +48 22 556 44 66. W tygodniu w siedzibie fundacji odbywa się jeden dyżur dla cudzoziemców (poniedziałek), od 10:00-13:00*. Obowiązują wyłącznie zapisy telefoniczne: +48 22 556 44 40 wew. 2. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.hfhr.pl.”26 lutego 2020 roku odbył się w naszej szkole Dzień Zdrowia Psychicznego w ramach obchodzonego 23 lutego Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją.


Drogi Uczniu

Zwróć się do psychologa szkolnego, jeśli zgadzasz się z jednym lub większą liczbą stwierdzeń znajdujących się poniżej:

Kontakty interpersonalne – rówieśnicy:

 • moje relacje z ludźmi mnie nie satysfakcjonują,
 • źle się czuję w swojej klasie,
 • popadam w liczne konflikty z innymi uczniami,
 • bywam ofiarą agresji słownej i fizycznej,
 • doskwiera mi samotność w grupie,
 • nie wiem jak pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje,

Sytuacja szkolna – stres:

 • mam kłopoty z koncentracją, nie potrafię się skupić na nauce,
 • nie radzę sobie z nauką,
 • unikam szkoły, wagaruję,
 • brak mi motywacji i umiejętności organizowania czasu na naukę
 • czuję paraliżujący lęk przed sprawdzianem, odpowiedzią,
 • unikam określonych przedmiotów, nauczycieli,

Nastrój – emocje:

 • często bez przyczyny jestem smutny, zdołowany,
 • mam czarne myśli,
 • nie panuję nad emocjami, łatwo wpadam w złość, wybucham,
 • duszę w sobie emocje, nie potrafię się nikomu zwierzyć,

Relacje z rodzicami, opiekunami, nauczycielami:

 • myślę, że nie mogę na nikogo liczyć,
 • mam poczucie krzywdy,
 • myślę, że nie rozumieją mnie, potrafią tylko wymagać,
 • wciąż się kłócimy,

Zachowania ryzykowne:

 • nie umiem się przeciwstawić presji rówieśników
 • wpadłaś/ wpadłeś w towarzystwo, które robi rzeczy, które Ci się nie podobają
 • próbowałam/próbowałem stosować substancje psychoaktywne

Zainteresowania:

 • interesuję się psychologią
 • chcę porozmawiać o swoich planach życiowych
 • chcę się z kimś podzielić swoim sukcesem

         Lub gdy po prostu chcesz porozmawiać:)

Drodzy Rodzice,

Psycholog szkolny wspomaga rodziców/opiekunów m.in. w zakresie:

 • problemów okresu dorastania,
 • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka,
 • problemów z nauką dziecka oraz konfliktach szkolnych,
 • problemu stosowania używek, zagrożenia uzależnieniem,
 • zdrowia psychicznego dziecka i rodziny,
 • porad dotyczących instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących)

 Psycholog pomoże także, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.


Miejska Inauguracja Kampanii Profilaktycznych

W dniu 20 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 odbyła się inauguracja Miejskiej Kampanii Profilaktycznej po hasłem : Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. W tegorocznej kampanii głównymi celami są:

-wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

-edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

-ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

-kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych

zalet, mocnych stron i ograniczeń,

-wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Do udziału w inauguracji zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe w Dąbrowie Górniczej wraz z przedstawicielami uczniów z klas 6-8. W inauguracji udział wzięło 60  uczniów ze szkół podstawowych wraz z pedagogami i psychologami szkolnymi, nauczycielami.
Podczas części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły Artur Iwan, oraz funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji asp. Damian Korczyński. Uczniowie klasy mundurowej zapoznali zaproszonych gości z podejmowanymi działaniami o charakterze profilaktycznym , odbywającymi się na terenie III LO ,jak również podejmowanymi akcjami na terenie miasta.

Po oficjalnej części uczniowie zostali podzieleni na 5 grup a następnie brali udział
w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli i uczniów zespołu o następującej tematyce:

– „Narkotyki, dopalacze, używki” –celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniom na negatywne konsekwencje zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć uczniowie przeprowadzili doświadczenie chemiczne polegające na rozpoznawaniu substancji jadalnych i niejadalnych oraz wykonali ćwiczenie , podczas którego mięli  dopasować skutki zażywania dopalaczy i prawidłowego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.

– „Zdrowie i części ciała w języku angielskim” – celem zajęć było zapoznanie z tematyką pierwszej pomocy w języku angielskim.

– „Komunikacja empatyczna” – celem zajęć warsztatowych było wskazanie uczniom,
że komunikacja empatyczna pomaga łatwiej nawiązać relacje z rówieśnikami, rodzicami
i innymi osobami. Doskonalili także umiejętność rozpoznawania emocji na podstawie mimiki twarzy. Zapoznali się z  tematyką  inteligencji emocjonalnej, ze wskazaniem na pozytywne
i negatywne aspekty empatii w życiu codziennym.

– „Mural artystyczny” – zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej w charakterze profilaktycznym o różnorodnej tematyce takiej jak: Kim chcę być?, Życie bez nałogów, Dopalacze- wypalacze, Świat jest mój ( osiąganie celów), Mogę wszystko ( na co mnie stać), Chce mi się chcieć, Potrafię wiele, aby być lepszym , Moje życie, moje zdrowie, Jak żyć zdrowo, Potrafię się bawić bez używek, Ważne dla mnie jest, Lubię i szanuję (kolegów, koleżanki, rodziców, …..), Rozmawiam i nie biję, Pomagam, akceptuję.

– „ Pierwsza pomoc” – celem zajęć było pokazanie pierwszej pomocy  przez uczniów III LO. W trakcie warsztatów uczniowie szkół podstawowych mięli możliwość wykorzystania RKO w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego, wykonywali zabezpieczenie różnego rodzaju ran i poznali sposoby bandażowania korzystając z zestawu do symulacji ran. Zapoznali się również z zasadami użycia AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Wśród 14 szkół, które wzięło udział w inauguracji zostały rozdysponowane materiały zakupione przez Wydział Oświaty oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Po przeprowadzonych zajęciach warsztatowych dla uczniów, oraz przekazaniu materiałów profilaktycznych dla obecnych  szkół nastąpiło uroczyste zakończenie inauguracji kampanii.

Gallery with ID 175 doesn't exist.

Współpraca pomiędzy
III LO im. gen. Władysława Andersa oraz SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-społecznym

29 listopada 2016 roku nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa
oraz SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Katowicach.
W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w:

 • STREFIE MŁODZIEŻY

Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym.
Strefa Młodzieży to cykliczne spotkania z uczniami, podczas których wykładowcy i studenci Uniwersytetu SWPS dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Wątpliwości okresu dojrzewania rozwiewają spotkania psychologiczne z Michałem Pozdałem – seksuologiem, psychoterapeutą. Bez bagatelizowania, w przyjaznej atmosferze dyskutujemy na tematy związane z zaburzeniami odżywiania, depresją, czy lękiem, ale i cielesnością, seksualnością.Ponadto studenci oraz wykładowcy Uniwersytetu SWPS przeprowadzają warsztaty z praktycznego zastosowania psychologii w życiu codziennym – jak zarządzać czasem, jak radzić sobie ze stresem maturalnym, w jaki sposób efektywnie się uczyć itd.

 • DNIACH Z PSYCHOKRYMINALISTYKĄ

Czy śladem kryminalistycznym może być guzik albo ślad po pocałunku? Jak odtworzyć tok myślenia przestępcy i odwzorować miejsce zbrodni? Na czym właściwie polega profilowanie? Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania kłamstw w psychologii sądowej? Na te i inne pytania szukają  odpowiedzi uczniowie naszej szkoły podczas praktycznych warsztatów i ciekawych wykładów organizowanych w  ramach Dni z psychokryminalistyką na Uniwersytecie SWPS w Katowicach .  Uczestnicy mają okazję wziąć udział w zajęciach, które pokazują praktyczny wymiar studiowania psychokryminalistyki.

 • DNIU Z PSYCHOLOGIĄ

Dzień z psychologią to wydarzenie przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się psychologią i chcą bliżej zapoznać się z tą dziedziną nauki. Uczniowie podczas wykładów i warsztatów poznają praktyczne zastosowanie psychologii w różnych aspektach codziennego życia, a także dowiadują się  więcej na temat studiowania psychologii i możliwości  jakie daje ukończenie tego kierunku studiów. Biorą udział w warsztatach, które pomagają im lepiej poznać siebie , swoje zasoby a także sposoby własnego rozwoju i samodoskonalenia.

Gallery with ID 106 doesn't exist.