TRWA NABÓR DO KLASy WOJSKOWej
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

UWAGA!
Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy wojskowej muszą złożyć wniosek do szkoły w terminie 
13 maja – 29 maja 2024r. do godz.15.00

 

 Próba sprawności fizycznej  dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego
05.06.2024 r. oraz 06.06.2024 r. 

 

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wojskowej w roku szkolnym 2024/2025

13 maja 2024r. – 29 maja 2024r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW),

05 czerwca 2024r. – 06 czerwca 2024r. – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (Załącznik 3),

12 czerwca 2024r. (do godz.15.00) – podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

04 lipca 2024r. – II termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

04 lipca 2024r. (do godz.15.00) – podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, II termin.

Szczegółowy opis w Regulaminie rekrutacji.

Przedmioty  rozszerzone Zajęcia specjalistyczne Zajęcia dodatkowe
język polski edukacja wojskowa

– klasa I – 1h tygodniowo
– klasa II – 2h tygodniowo
– klasa III – 3h tygodniowo
– klasa IV – 2h tygodniowo

jesień – poligon szkoleniowo-kondycyjny prowadzony przez specjalistów
język angielski strzelectwo sportowe – 1h tygodniowo z podziałem na grupy

(kl.II, III)

zimowe zajęcia specjalistyczne
geografia elementy ratownictwa medycznego pola walki – 1h tygodniowo z podziałem na grupy

(kl. I)

sprawnościowy egzamin praktyczny
z zajęć specjalistycznych
    sportowy turniej międzyklasowy
    letni obóz szkoleniowy z elementami survivalu (dla chętnych)

1) Klasy wojskowe w naszej szkole mają status 

Oddziałów Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Jesteśmy jedną z niewielu szkół w regionie zagłębiowskim, po ukończeniu której absolwenci otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do uczelni wojskowych i uzyskują prawo do realizacji skróconej służby przygotowawczej.
 • Jesteśmy beneficjentami dotacji MON i Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza na sprzęt, wyposażenie, umundurowanie i obozy szkoleniowe.

To klasa dla tych, którzy chcą wykonywać w przyszłości ciekawy i pożyteczny zawód, chcą mieć gwarancję stałego zatrudnienia i lubią wyzwania. Zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne oficerowie Wojska Polskiego.

2) Klasa wojskowa realizuje program kształcenia liceum ogólnokształcącego, a przedmioty dodatkowe to:

 – edukacja wojskowa,

 • program szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego obejmuje :

1) w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych
2) w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych
3) w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych
4) w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego

 • Uczniowie raz w miesiącu w ramach realizacji programu szkolenia wyjeżdżają na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne do patronackiej jednostki wojskowej – 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
  w Bytomiu
  , a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę zawodowych żołnierzy, którzy pełnili służbę na wielu międzynarodowych misjach.
 • Zajęcia na terenie szkoły z edukacji wojskowej prowadzone są przez Dowódcę Baterii 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.
  3) W ramach programu klasy wojskowej realizujemy: 
 • zmodyfikowany rozkład materiału wychowania fizycznego,
 • rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa,
 • podstawy samoobrony,
 • obozy szkoleniowo – kondycyjne,
 • obozy szkoleniowe z elementami taktyki zielonej, czarnej i czerwonej,
 • obozy szkoleniowe na terenie patronackiej jednostki w formie skoszarowanej,
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne, np. gry terenowe, zawody strzeleckie, rajdy, poligony (podczas których prowadzone są zajęcia sportowe oraz działania taktyczne w terenie)

4) Oddział wojskowy objęty jest patronatem: 

 • Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie,
 • Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu
 • Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie,
 • Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 Dzięki temu uczniowie mogą ćwiczyć na obiektach szkoleniowych jednostki wojskowej i korzystać ze specjalistycznego sprzętu używanego przez żołnierzy Wojska Polskiego.

5) Szkoła posiada:

Bazę bogato wyposażoną w  sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych w klasach Oddziałach Przygotowania Wojskowego jest to między innymi: broń pneumatyczna z akcesoriami, kamizelki taktyczne, hełmy ochronne, repliki ASG z magazynkami w systemie AK oraz inny. W roku szkolnym 2020/2021 zakupy mundurów oraz wyposażenia specjalistycznego zostały sfinansowane przez MON w wysokości 47.360 złotych oraz przez organ prowadzący – miasto Dabrowa Górnicza w wysokości 11.840 złotych.

 6) Uczęszczanie do tej klasy daje możliwość: 

 • przygotowania do dalszej edukacji na uczelniach wojskowych,
 • kontynuację nauki na kierunkach cywilnych: historia, politologia, geografia, bezpieczeństwo narodowe,
 • podjęcie służby zawodowej w Polskich Siłach Zbrojnych zaraz po ukończeniu szkoły,
 • uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności, a to daje szansę uzyskania dodatkowych punktów podczas procesu rekrutacyjnego na wyższe uczelnie.

 Razem tworzymy tradycję, prestiż munduru, braterstwo i odpowiedzialność!

Nasi absolwenci : 

– studiują w Akademii Wojsk Lądowych  im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
– pełnią obowiązki służbowe w 18. Batalionie Powietrznodesantowym  im. kpt. Ignacego Gazurka w Bielsku Białej,
– ukończyli szkolenie wojskowe w 34. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu (Moduł Podstawowy i Moduł Podoficerski) studentów uczestniczących w programie ochotniczego przeszkolenia wojskowego , studentów cywilnych w ramach programu edukacji wojskowej „Legia Akademicka” w wytypowanych JW. Podległych Dowódcy Generalnemu  Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Prezentacja – klasa wojskowa – otwórz

Chętnych zapraszamy

do III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej,

aby uzyskać więcej informacji oraz rozpocząć procedurę przyjęcia.

WIĘCEJ