W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II w UNESCO (02.06.1980)

Harmonogram pracy psychologa i pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2023/2024
 
Pedagog szkolny- Dorota Borek
poniedziałek 11:30-15:45
wtorek 9:00-13:15
środa 9:00-13:15 
czwartek 8:00-13:15
piątek 8:00-12:00
 
Pedagog specjalny – Sylwia Łukaszewicz
wtorek 8:00-14:00
środa 8:00-16:00
 
Psycholog szkolny – Martyna Zaremba
poniedziałek 8:00-14:00
wtorek 12:30-16:00
środa 12:30-15:30
czwartek 12:30-17:00
piątek 10:30-15:30 

Prawa dziecka – otwórz


Oferta poza szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz numery telefonów pomocowych dla dzieci, młodzieży i rodziców

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej jest specjalistyczną placówką oświatową obejmującą opieką dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli, wychowawców szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo -wychowawczych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza.

Poradnia nasza prowadzona jest przez gminę Dąbrowa Górnicza. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Sosnowcu.

Poradnia jest placówką czynną cały rok, również w okresie ferii zimowych i wakacji.

Pomoc w naszej poradni jest udzielana bezpłatnie! Do skorzystania z niej nie potrzeba skierowania lekarskiego, ani skierowania ze strony przedszkola lub szkoły. Wystarczy zgłoszenie dokonane telefoniczne lub osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka i ustalenie terminu wizyty.

 Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów

 W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 Fundacja Auxilium  pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki kontynuuje pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży  oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić  na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

W związku z nowo powstałym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 9, informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla uczniów Państwa szkoły, mieszkających na terenie miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mysłowice.

Oferta jest bezpłatna, skierowana dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin. Wizyta w naszym Centrum może odbyć się wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Infolinią, wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy, wsparcia bądź konsultacji w obszarze zdrowia psychicznego.

Każdorazowo weryfikacji przyjęcia będą dokonywali: Infolinia i Zespół Pierwszego Kontaktu. Każdy potrzebujący może uzyskać u nas wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.

Adres: 41-200 Sosnowiec, Piłsudskiego 9

Telefon infolinii: 532- 560- 020 lub 532- 560- 021

Godziny pracy Centrum: poniedziałek- piątek 8:00- 20:00

Telefony Pomocowe

        Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111, www.116111.pl

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna  dla dzieci i nastolatków  trudnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsultanci świadczą pomoc codziennie przez całą dobę.

Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów pod patronatem MEiN i fundacji AUXILIUM, tel. 800 800 605, pomagamy@1815.pl

Profesjonalna pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 • Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123

Bezpłatny telefon dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny codziennie od 14.00 do 22.00.

 • Wsparcie dla Nauczycieli i Rodziców, tel. 800 100 100

Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy dzieciom i nastolatkom przeżywającym kłopoty i trudności. Czynny od poniedziałku do piątku między 12.00 a 15.00.

 • Antydepresyjny Telefon Zaufania, tel.22 484 88 01

Telefon, pod którym można porozmawiać ze specjalistami: psychologiem (poniedziałek, wtorek), seksuologiem (środa), psychiatrą (czwartek, piątek). Działa od poniedziałku do piątku między 15.00 a 20.00.

 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, tel. 22 594 91 00

Telefon skierowany do osób chorujących na depresję oraz ich bliskich. Czynny w każdą środę i czwartek w godzinach 17.00-19.00. Koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy operatora telefonicznego.

 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci i w sprawach dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00. Poza godzinami pracy konsultantów możliwe jest pozostawienie wiadomości, konsultanci oddzwonią na podany numer po rozpoczęciu dyżuru.

 • Telefon Zaufania Grupy Ponton, tel. 22 635 93 92, www.ponton.org.pl

Grupa Ponton to młodzi specjaliści, którzy pomogą w sprawach dojrzewania, seksualności oraz antykoncepcji. Połączenie jest płatne według stawki operatora. Telefon jest czynny w piątki w godzinach 16.00-20.00.

 • Niebieska Linia, tel.  800 12 00 02, www.niebieskalinia.org

Bezpłatne i anonimowe wsparcie dla ofiar, świadków przemocy w rodzinie. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00 oraz w niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00.

 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 800 120 226

Bezpłatny telefon pomocowy, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.30. Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury „Niebieskiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć.

 •   Pomarańczowa Linia, tel. 801 14 00 68

Telefon przeznaczony dla osób, które mają problem z alkoholem lub narkotykami, oraz ich bliskich. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00.

 • Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, tel. 801 199 990

Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzwoniąc płaci sie tylko za pierwszy impuls połączenia.

 • Infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, tel. 800 120 289

Pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna dla osób borykających się z problemem uzależnień oraz ich bliskich. Działa w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00, połączenie jest bezpłatne.

 • Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne, tel. 801 889 880, www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (od seksu, Internetu, hazardu, zakupów, jedzenia). Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia  jest czynna codziennie w godzinach 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płaci się tylko za pierwszy impuls połączenia lub wg stawki operatora sieci komórkowej.

 • Tumbo Linia, tel. 800 111 123, tumbopomaga.pl

Telefon przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy przeżywający śmierć kogoś bliskiego. Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-18.00.

 • Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich, tel. 800 108 108, nagle sami.org.pl

Działa w dni powszednie w godzinach 14:00-20:00. Adresowany jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący można anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady.


Pedagog to w szkole taka osoba, która stara się pomagać uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do jego gabinetu może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc.

Licealisto ! Możesz zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • chcesz powiedzieć coś ważnego…
 • chcesz podzielić się troskami…
 • chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem…
 • masz problemy w nauce i nie możesz sam sobie poradzić,
 • nie możesz odnaleźć się w klasie i wśród rówieśników,
 • nie umiesz poradzić sobie ze stresem
 • nie umiesz poradzić sobie z własnymi emocjami,
 • masz jakieś inne kłopoty,
 • po prostu chcesz porozmawiać,
 • potrzebujesz podpowiedzi w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu nastolatka możesz zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • zauważasz trudności i problemy wychowawcze
 • poszukujesz rozwiązań sytuacji wychowawczych
 • potrzebujesz wsparcia
 • pomocy w uzyskaniu informacji o instytucjach pracujących na rzecz dziecka i rodziny

TAM UDZIELĄ CI POMOCY !!!

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  3-go Maja 22
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Tel. (032) 262 3811 , e-mail: poradnia-dg@ wp.pl
  www.poradnia.dabrowa.pl
 • Centrum Informacji Zawodowej
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
  ul. Ząbkowicka 44
  42-523 Dąbrowa Górnicza – Łosień
  tel. (032) 268-10-46, e-mail: slaska@ohp.pl
 • Pomarańczowa linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków tel.0801140068
 • Niebieska linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie tel.0801120002
 • Europejski telefon zaufania: 116 111 Strona internetowa: www.116111.pl.
  Przy telefonach dyżurują psychologowie z fundacji Dzieci Niczyje.
  Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Dojazdowa 18
  woj. śląskie
  tel. (032) 2622528; fax. (032) 2622528
 • Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11 http://www.dabrowa.slaska.policja.gov.pl/