eTwinning w III LO

W listopadzie 2020 roku nasza szkoła dołączyła do programu eTwinning. Grupa  uczniów z klasy IIa (policyjnej) i II bg (wojskowej) pod opieką mgr Katarzyny Tarnowskej-Poświat i mgr Eweliny Wołek przystąpiła do projektu
„Z pamiętnika Eko-Podróżnika”.

Projekt ten skierowany był do uczniów szkół średnich i zakładał wirtualną podróż po polskich miastach szkół partnerskich. Zwracał również uwagę na zagadnienie zrównoważonego transportu i promował podróżowanie z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, takich jak rower, kolej czy piesza wędrówka. Uczniowie zaangażowani w działania projektowe w przeciągu kolejnych tygodni wykonywali zadania pobudzające ich kreatywność, umiejętność myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów, kompetentność w zakresie efektywnej współpracy i komunikacji oraz rozwijające ich umiejętności w zakresie stosowania narzędzi TIK. Był to projekt dwujęzyczny – prowadzony w języku angielskim dla naszych uczniów – więc doskonalenie sprawności językowych uznaliśmy za przyjemny efekt uboczny projektu 🙂 Był również, a może przede wszystkim, doskonałą odskocznią od szarej, pandemicznej rzeczywistości. W ramach projektu min. zaprosiliśmy gości na wirtualną wycieczkę po Dąbrowie Górniczej. Sami „pojechaliśmy” pociągiem i rowerem w wirtualną podróż do Tychów i Włoszczowej, a nasze wrażenia zapisaliśmy w e-pamiętniku, który jest końcowym „produktem” owocnej współpracy naszych Uczniów z Uczniami 9 innych polskich szkół partnerskich.

Harmonogram działań projektowych:

Tydzień 1: zaprezentowaliśmy naszą szkołę i  zapoznaliśmy się z zasadami netykiety. Wzięliśmy udział w ankiecie na temat najlepszego ekologicznego środka transportu.

Tydzień 2: Wzięliśmy udział w konkursie fotograficznym : „Koleją przez świat, rowerem przez świat, pieszo przez świat”.

Nasze prace:

Stworzyliśmy też naszego awatara eko-podróżnika:

Tydzień 3: Zapoznaliśmy się z artykułami na temat zrównoważonego transportu oraz za pomocą kalkulatora śladu węglowego obliczyliśmy swój ślad węglowy. To była niezapomniana lekcja dla każdego…Następnie stworzyliśmy plakaty w programie Canva dotyczące zrównoważonego transportu.

Nasze prace:

Tydzień 4: Niesamowita, zapadająca w pamięć lekcja na platformie Genially na temat pamiętnika Anny Frank stała się inspiracją do stworzenia naszej kolekcji ulubionych dzieł w pamiętnikowej formie.

Tydzień 5: Stworzyliśmy nasze projekty okładki e-pamiętnika (Canva). Jak wam się podobają?

Tydzień 6: Zgromadziliśmy informacje na temat miejsc godnych odwiedzenia w Dąbrowie Górniczej i na platformie Thinglink stworzyliśmy wirtualne prezentacje naszego miasta. Zapraszamy!!!

Prezentacja klasy wojskowej – otwórz

Prezentacja klasy policyjnej – otwórz

Tydzień 7: Odwiedziliśmy wirtualnie nasze partnerskie miasta (Tychy i Włoszczowa). Dzięki prezentacjom szkół partnerskich poznaliśmy ciekawe miejsca w tych miastach, a nasze wrażenia z wirtualnych podróży zamieściliśmy w e-pamiętniku. Nareszcie jest….Pamiętnik Eko-podróżniczki Eko-Poli… Zapraszamy do lektury!

https://wakelet.com/wake/KZekYTcu21X6bpdUDFFTX

Tydzień 8: Czas pożegnań…. Stworzyliśmy na platformie learning apps i kahoot quizy na temat podróży Eko-Poli. Było mnóstwo zabawy, szczególnie podczas tworzenia pytań w języku angielskim  Practice makes perfect. Okazało się, że silna motywacja przyśpiesza proces edukacyjny.


Idiomy… Idiomy… W wykonaniu 3a

Gallery with ID 262 doesn't exist.


Czasem uczeń może przejąć rolę nauczyciela i poprowadzić lekcję 🙂 Lekcja języka angielskiego wojskowego prowadzona przez uczniów klasy 1b metoda LDL (uczeń w roli nauczyciela)
Gallery with ID 261 doesn't exist.


Plastyczny konkurs języka angielskiego branżowego – depict it!

Gallery with ID 260 doesn't exist.


mnemotechniki – sposób na zapamiętanie słówek 🙂 wykonanie 1c
Throat i żołnierz na froncie z bolącym gardłem,
Elbow i literka L
Knee i nić z bandaża na kolanie
Stomach i sto maków w brzuchu

Gallery with ID 258 doesn't exist.


Mikołajkowy Dzień Języków Obcych