III LO – nowoczesna szkoła z tradycjami

 

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie dwóch dwukierunkowych oddziałów (łącznie cztery kierunki) 

Klasę policyjną/ Klasę wojskową – OPW

Klasę ratowniczo-medycznąKlasę pożarniczą

1. Minimalna liczba kandydatów do każdej klasy wynosi 30 osoby (po 15 uczniów w każdej specjalności).

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych do danego oddziału będzie mniejsza niż 24, oddział nie będzie uruchamiany.

3. W oddziałach dwukierunkowych, w przypadku gdy liczba kandydatów w grupie będzie niższa niż 10, kierunek nie będzie uruchamiany i nie będzie włączany do innego oddziału (nie będzie tworzony oddział trzykierunkowy).

III Liceum Ogólnokształcące położone jest w centrum Gołonoga – w dzielnicy Dąbrowy Górniczej przy ulicy B. Prusa 3. Mimo iż liczy sobie 50 lat – jest nowoczesną placówką.

Od lat specjalizuje się w kształceniu przyszłych policjantów, żołnierzy, ratowników medycznych i pożarników, którzy uczą się przedmiotów ogólnych z dodatkowymi elementami cechującymi daną specjalność ( np. wiedza o policji, edukacja wojskowa, elementy ratownictwa medycznego, edukacja pożarnicza).

W III LO oferujemy naukę języków obcych: angielskiego,  hiszpańskiego, niemieckiego.

Proponujemy:

  • na przełomie IX/X  dwudniowy poligon specjalistyczny
  • letni obóz szkoleniowy z elementami survivalu dla chętnych
  • zawody sportowe
  • praktyczny egzamin sprawnościowy z zajęć specjalistycznych
  • Międzyklasowy Turniej Sportowy 

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Vulcan UONET+

Pracujemy w przyjaznej atmosferze, zapewniając bezpieczeństwo i dodatkowe formy zajęć edukacyjnych. 
Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną ze sprzętem komputerowym
i nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.

Ze względu na specyfikę szkoły posiadamy bardzo dobre wyposażenie w sprzęt specjalistyczny do edukacji wojskowej, policyjnej, ratowniczej i pożarniczej między innymi: repliki karabinka AK, repliki ASG, przybory do walki wręcz, granaty ręczne, kamizelki taktyczne, radiotelefony, busole, tonfy policyjne, zestawy do pozoracji ran, fantomy szkoleniowe do resuscytacji oraz kamizelkę fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień. 

Placówka dysponuje obiektem sportowym, w skład którego wchodzą: dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica. Uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki i czytelni. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, który uwzględnia potrzeby i zainteresowania naszych uczniów.

Szkoła posiada również gabinet pedagoga szkolnego, psychologa, pedagoga specjalnego, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, salę do zajęć rewalidacyjnych, szatnię oraz pomieszczenia administracyjne.

Zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne oficerowie Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej. Pod okiem specjalistycznej kadry instruktorów młodzież III Liceum doskonali swoje umiejętności na warsztatach, obozach i poligonach.

Nasi nauczyciele są czynnymi egzaminatorami maturalnymi.

Pracują chętnie z każdym uczniem – zarówno uzdolnionym jak i wymagającym indywidualnej pomocy w nauce. Są otwarci na wszelkie pomysły uczniowskie, a praca jest dla nich pasją.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem planowanych klas na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.