TRWA NABÓR DO KLASY POŻARNICZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Przedmioty  rozszerzone Zajęcia specjalistyczne Zajęcia dodatkowe
biologia edukacja  pożarnicza – zajęcia praktyczne – 1h tygodniowo z podziałem na grupy
(kl. I – III)
jesień – poligon szkoleniowo-kondycyjny prowadzony przez specjalistów
chemia zimowe zajęcia specjalistyczne
język polski sprawnościowy egzamin praktyczny
z zajęć specjalistycznych
sportowy turniej międzyklasowy
letni obóz szkoleniowy z elementami survivalu (dla chętnych)

 

Klasa pożarnicza 

To klasa dla ludzi z pasją i pragnieniem służby drugiemu człowiekowi! 

Klasa będzie działała w oparciu o zawarte porozumienie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Dąbrowie Górniczej

Program przedmiotu obejmuje podstawowe treści w zakresie:

 • prawnych zasad organizacji straży pożarnej,
 • sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
 • taktyki gaszenia pożarów,
 • środków gaśniczych,
 • zasad ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
 • łączności i alarmowania,
 • elementów pierwszej pomocy.

Ponadto program będzie zawierał treści obejmujące działania ratownicze z zakresu:

ratownictwa drogowego: procedury postępowania w miejscu wypadku drogowego: kompetencje służb współdziałających,

ratownictwa wysokościowego: podstawowe techniki alpinistyczne wykorzystywane przez straż pożarną, zasad ewakuacji ludzi z kolejek linowych, itp.,

ratownictwa chemicznego i ekologicznego: sposoby ograniczania wycieków, sposoby ratowania osób, zwierząt, środowiska i mienia przed skutkami zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne,

ratownictwa medycznego: stosowane techniki i sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w różnych zdarzeniach, zasady postępowania ze sprzętem medycznym.

Zapewniamy:

 • spotkania z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • zajęcia ze specjalistami-czynnymi funkcjonariuszami Straży Pożarnej
 • ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego
 • zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe
 • raz w miesiącu zajęcia praktyczne na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie
 • obozy szkoleniowe z naciskiem na ćwiczenia strażackie
 • zajęcia laboratoryjne z biologii i z chemii w szkole i na wyższych uczelniach
 • zajęcia i szkolenia z pierwszej pomocy 

Klasa pożarnicza objęta jest patronatem:

 • Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
 • Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,

z którym zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie udziału uczniów w warsztatach, ćwiczeniach, szkoleniach i pokazach symulowanych akcji ratowniczych.

Współpracujemy również z:

– Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii,
– Wydziałem Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
– Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
– Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej,
– Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
– Pogotowiem Ratunkowym w Dąbrowie Górniczej

Oferta klasy pożarniczej skierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji co do wyboru kierunku kształcenia, jak również do uczniów widzących swoją przyszłość w Straży Pożarnej, bądź w innych służbach mundurowych.

 Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego

Po ukończeniu klasy pożarniczej w LO można kontynuować naukę:

 • w Szkole Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
 • w Szkole Aspirantów m. in. : w Krakowie, Częstochowie
 • w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
 • na Akademii Wychowania Fizycznego
 • na Politechnice Śląskiej

Klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze po powrocie do szkoły z ochotą uczestniczą w  zajęciach praktycznych. Absolwencie ósmej klasy dołącz do naszych zajęć  laboratoryjnych, zapisz się do III LO już dzisiaj.

Klasa ratowniczo-medyczna i pożarnicza

 WIĘCEJ