MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2022
W ostatni dzień maja, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka połączone
z jubileuszem 30-lecia powstania PSP. W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, w śród których znalazła się również Dyrekcja Naszej Szkoły. Wielu strażakom wręczono wyróżnienia, odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Naszą obecność w tym wydarzeniu, zaznaczyliśmy tworząc pododdział, utworzony
z klas o profilu pożarniczym, który zajął miejsce tuż obok pododdziałów PSP. Po części oficjalnej, zaproszono nas na poczęstunek, był to kolejny przejaw gościnność dąbrowskich strażaków.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie  i gościnę. Niech święty Florian ma Was w opiece.DNI OTWARTE W STRAŻY POŻARNEJ

Przyjęcie zaproszenia Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej, na Dni Otwarte w podlegającej  Mu jednostce, było dla nas „strzałem w dziesiątkę”. Uczniowie klas pożarniczo-ratowniczych, po raz kolejny mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, korzystając z przygotowanych przez funkcjonariuszy  pokazów sprzętu i wyposażenia, w trakcie których w profesjonalny sposób omawiali jego przeznaczenie oraz zasady działania.
Pokazy umożliwiły min.  poznanie specyfiki wszystkich pojazdów pożarniczych stanowiących wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w tym wozów wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego.
Pokaz Ratownictwa technicznego jak zawsze wywołuje dużo emocji, tym bardziej kiedy uczniowie biorą bezpośredni udział w usuwaniu skutków wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu osobowego, obsługując narzędzia ratowniczego zestawu hydraulicznego.
Ciekawostką była również możliwość obserwacji dynamicznej prezentacji zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym, a to wszystko za sprawą inteligentnego modelu domu.
Praca w sprzęcie Ochrony Układu Oddechowego i odnalezienie dziecka w zadymionym pomieszczeniu to jedno z trudniejszych zadań, jakie czekały na odważnych uczniów – ale daliśmy radę! – akcja ratownicza zakończona sukcesem.
Dodatkowo uczniowie grypy medycznej poznali procedury Ratownictwa Medycznego obowiązujące w strukturach PSP, brali czynny udział w udzielaniu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej z użyciem fantomów oraz  ćwiczyli sposoby udrażniania dróg oddechowych na specjalnym modelu.
Kolejną ciekawostką był pokaz podawania piany gaśniczej z agregatu do wytwarzania piany lekkiej. Największą jednak atrakcją okazała się być spontaniczna kąpiel w grubej warstwie ułożonej piany, której nie mogli oprzeć się uczniowie i przed którą nie można było ich zatrzymać 😉
Serdeczne podziękowania Dla Komendanta Miejskiego, Dowódcy JRG oraz wszystkich zaangażowanych funkcjonariuszy składa Dyrekcja III LO wraz z uczniami.


ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH 15 X 2021

15 października 2021 r. do ślubowania przystąpiły nie tylko klasy pierwsze o profilu policyjnym, pożarniczym i ratowniczo-medycznym naszego liceum, ale i drugie, które ze względu na pandemię nie mogły tego uczynić rok temu. Uroczystość miała miejsce na placu przed Pałacem Kultury Zagłębia, a swoją obecnością zaszczycili ją rodzice, grono pedagogiczne, zaproszeni goście – przedstawiciele władz państwowych, lokalnych oraz służb mundurowych różnego szczebla. Obecni byli również uczniowie klasy policyjnej III ag. Na koniec uroczystości w asyście Orkiestry Policyjnej KWP w Katowicach i Kompanii Honorowej Policji Garnizonu Śląskiego odbyła się defilada naszych klas mundurowych. Ślubowanie pozostawiło niezapomniane wrażenia zarówno wśród młodzieży naszej szkoły jak i pozostałych uczestników imprezy.


POKAZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BŁĘDOWIE

W sobotę 02 października 2021r. nasi uczniowie z klas pożarniczych i ratowniczo-medycznych wystąpili w roli obserwatorów działań ratowniczo – gaśniczych na  poszczególnych odcinkach bojowych.

W terenie leśnym obserwowali:

  • pompowanie wody ze zbiornika naturalnego,
  • operowanie prądami gaśniczymi w terenach leśnych,
  • działania z dziedziny ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pomocy przedmedycznej
  • możliwości i sposoby działań poszukiwawczo- ratowniczych.

Ćwiczenia zorganizowane były przez Komendę Miejską PSP w Dąbrowie Górniczej  i miały na celu sprawdzenie realizacji planu ratowniczego dla miasta Dąbrowa Górnicza.

W ćwiczeniach wzięły też udział  wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta oraz zastępy PSP z JRG Dąbrowa. W ramach ćwiczeń organizatorzy wykonywali działania z zakresu walki z pożarami lasów w tym przepompowywanie wody na duże odległości, wypadek komunikacyjny oraz działania grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Ponadto specjalnie dla uczniów III LO przygotowany został pokaz ratownictwa technicznego z prezentacją sprzętu ratowniczego, gdzie uczniowie mogli pod czujnym okiem strażaków go wypróbować.

Serdeczne dziękujemy wszystkim strażakom za zaproszenie na pokazy i możliwość obserwacji ich działań.

czytaj więcej


 Zajęcia warsztatowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 28.09.2021 klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze odwiedziły Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą przy Komendzie Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej.

Dla klasy Ic była to pierwsza wizyta w trakcie której uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tutejszą jednostką, jej wyposażeniem i funkcjonowaniem,  m.in. obserwowali pracę Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, którego rolę przedstawił Oficer Dyżurny mł. bryg. Piotr Janocha. O tym jak wygląda codzienna służba dąbrowskich strażaków z zaangażowaniem opowiadał sekc. Piotr Szczerba przybliżając uczniom przykładowe zadania, z jakimi mierzą się na co dzień funkcjonariusze, a wcielając się jednocześnie w rolę kustosza, oprowadzał uczniów po obiekcie.

Uczniowie klasy IIIc po SP, uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych tym razem z dziedziny ratownictwa technicznego.  W formie praktycznej uczyli się zasad zabezpieczania miejsca zdarzenia w przypadku zdarzenia drogowego (wypadek komunikacyjny) oraz zasad posługiwania się sprzętem ratowniczym z naciskiem na ratownicze zestawy hydrauliczne. Mając do dyspozycji wrak pojazdu, próbowali różnych technik i sposobów wykonywania dostępu do osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach z wykorzystaniem rozpieracza ramieniowego i nożyc. Szeroką wiedzą z powyższego zakresu dzielił się z młodzieżą doświadczony funkcjonariusz mł. asp. Marcin Pięta, przy jednoczesnym udziale sekc. Krzysztofa Skrzynieckiego, którzy czuwali jednocześnie nad bezpiecznym przebiegiem zajęć, za co serdecznie dziękujemy.

Warsztaty mogły odbyć się dzięki podpisanej umowie o wzajemnej współpracy pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Dąbrowie Górniczej, a Dyrektorem III LO .

8 czerwca 2021 roku uczniowie klas pożarniczych uczestniczyli w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa technicznego marki Holmatro. Uczyli się cięcia i rozpierania elementów konstrukcji stalowych, a w dalszej części zajęć, budowania linii gaśniczych z użyciem środka gaśniczego w postaci wody, której oczywiście nie mogło zabraknąć w tak upalnym dniu. Zajęcia z udostępnieniem sprzętu prowadził Jarosław Dudek, Naczelnik jednostki OSP Łosień,  która zaszczyciła nas swoją obecnością za co serdecznie dziękujemy.


Klasy Pożarnicze z wizytą w przedszkolu.

Ogromną niespodziankę z okazji Dnia Dziecka zrobili uczniowie klas pożarniczych z III LO dla dzieci z Przedszkola nr 39. Wraz ze Strażakiem Marshallem z Psiego Patrolu sprawdzali czy przedszkolaki są bezpieczne i radosne w tym dniu. Zadanie wykonane!!!  Wszystkie dzieciaki były uśmiechnięte i szczęśliwe i ze Strażakiem Marshallem przybijały piąteczkę.  


4 maja Dzień Strażaka

Klasa pożarnicza z okazji Dnia Strażaka przygotowała życzenia i podziękowania dla wszystkich strażaków.
Do życzeń przyłącza się Dyrekcja III LO, Grono Pedagogiczne i wszyscy Uczniowie.


Nadrabianie zaległości w I klasie pożarniczej !!! W dniu dzisiejszym z uśmiechem przystąpiliśmy do zajęć praktycznych, które do tej pory nie mogły się odbywać. Co prawda pogoda ograniczyła nam miejsce ćwiczeń do sali gimnastycznej, ale nie odebrała chęci i zaangażowania do pracy. Mimo zmęczenia wyczerpującą musztrą poprzedzającą zajęcia, walczyliśmy do dzwonka ;-). Ćwiczyliśmy wykonywanie konkretnych zadań przez strażaków
w zastępie z podziałem na roty, budowaliśmy linie wężowe i zajmowaliśmy stanowiska gaśnicze.

 The Great Fire of London

Grupa pożarnicza z klasy 2cSP realizowała na lekcji języka angielskiego projekt związany z Wielkim Pożarem Londynu.
Oglądaliśmy wspólnie animację w języku angielskim związaną z tym dramatycznym wydarzeniem z 1666 roku, zwiedzaliśmy wirtualnie muzeum w Londynie i oglądaliśmy wystawę poświęconą akcji ratowania miasta. Projekt ten pozwolił na poznanie ważnego wydarzenia w historii Londynu. Uczniowie przygotowali komiksy obrazujące akcję ratunkową.

Zapraszamy do oglądania i czytania.


KONKURS
pod hasłem „Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce”
w ramach
Kampanii „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

Klasy ratowniczo- medyczne i pożarnicze biorą udział w konkursie „Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce”. Film, który znajduje się poniżej  jest podsumowaniem przedsięwzięcia przeprowadzonego na terenie szkoły pod hasłem „ Bezpieczna JA, bezpieczny TY” oraz zapowiedzią kolejnych działań.

W związku z  licznymi zajęciami praktycznymi uczniowie naszej szkoły postanowili wykorzystać to w praktyce. Podjęli się wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy w celu uczenia młodszych kolegów i koleżanki.

 Uczniowie klasy  ratowniczo – medycznej opowiedzieli przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Przedszkolaki nauczyły się podstawowych numerów alarmowych i jak wezwać pogotowie przez telefon. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

W październiku zaplanowane było kolejne działanie, klasy pożarniczej, która miała odwiedzić kolejną grupę przedszkolaków. Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie  promocja wiedzy i kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu oraz integracja naszej szkolno – przedszkolnej społeczności.
Poprzez nasze działania chcemy przybliżyć dzieciom sylwetkę strażaka i opowiedzieć na czym polega jego praca.
Ponadto pragniemy przekazać dzieciom, jak powinny zachować się w przypadku powstania pożaru w domu czy przedszkolu, a w szczególności uświadomić im niebezpieczeństwa, jakie stwarza zabawa niebezpiecznymi materiałami i jak mogą wezwać pomoc pod nieobecność dorosłych.
Kolejnym zadaniem będzie wdrożenie dzieci do prawidłowych zachowań podczas ewakuacji poprzez: doskonalenie umiejętności poruszania się w grupie, wskazanie właściwych postaw podczas ewakuacji oraz omówienie znaczenia symboli znaków ewakuacyjnych.
Jak tylko warunki epidemiologiczne na to pozwolą odbędzie się to zaplanowane szkolenie przedszkolaków przez naszych uczniów.

 


Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w naszej szkole

Klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze naszego liceum brały udział w warsztatach szkoleniowych z ratownictwa medycznego w ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

Ratownicy medyczni z Grupy Ratownictwa-Medycznego przy OSP Dąbrowa Górnicza  Śródmieście uświadomili naszym uczniom jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a dzięki szkoleniu młodzież nauczyła się jak udzielić pomocy poszkodowanemu z nagłym zatrzymaniem krążenia przy użyciu AED, przy zadławieniu czy drobnych urazach.

W ramach zajęć odbyły się pokazy sprzętu z dziedziny ratownictwa technicznego i ratownictwa wodnego przeprowadzone przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się m.in. z hydraulicznym zestawem ratowniczym, służącym  do usuwania skutków wypadków drogowych, w tym uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w pojazdach
oraz z wyposażeniem pontonowej łodzi ratowniczej, ubraniami wypornościowymi, kołami i rzutkami ratowniczymi.

Przedstawiciele Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej przy OSP Okradzionów opowiedzieli jak działają grupy poszukiwawczo-ratownicze i na czym polega szkolenie psa ratownika w terenie.

Warsztaty te miały na celu naukę zasad postępowania w razie wypadków w codziennym życiu, uwrażliwienie młodzieży na potrzebę niesienia pomocy oraz wykształcenie w nich właściwych postaw.


Warsztaty specjalistyczne w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

 W dniu 17 grudnia 2019 r.  klasy pożarnicze w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu „Edukacja pożarnicza” wzięły udział w cyklicznych warsztatach specjalistycznych na terenie Komendy Miejskiej PSP pod opieką nauczyciela przedmiotu Roberta Husarza.

Tematem spotkania było udzielanie pomocy osobom nieprzytomnym z zatrzymanym oddechem w ramach Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej i przećwiczenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalistycznych fantomach.

Uczniowie poznali takie elementy RKO jak:
– umiejętność oceny zagrożenia dla ratownika – (dbałość o swoje bezpieczeństwo),
– ocena stanu przytomności osoby poszkodowanej,
– sposoby udrożnienia dróg oddechowych,
– wezwanie pomocy medycznej,
– wykonywanie pośredniego masażu serca przez uciskanie klatki piersiowej,
– zastosowanie automatycznego defibrylatora – AED.

Fachowego instruktarzu udzielił ratownik medyczny mł. asp. Dawid Plutka, za co serdecznie dziękujemy.

Gallery with ID 232 doesn't exist.

Gra terenowa – POGORIA III

       W sobotę 07 grudnia 2019 roku uczniowie z klas ratowniczo-medycznych i pożarniczych brali udział w grze terenowej, przygotowanej przez nauczyciela ratownictwa medycznego przy współpracy ratowników z OSP „Śródmieście”.

Trzyosobowe zespoły wg otrzymanej mapki na wyznaczonych punktach wykonywały zadania praktyczne oraz teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy. Zawodnicy gry terenowej zmagali się na przygotowanych pozoracyjnych stacjach z poszkodowanym nieprzytomnym, pogryzionym przez psa oraz poszkodowanym nieoddychającym wyciągniętym z wody.

Uczniowie biorąc udział w takiej formie zajęć zdobywają umiejętności praktyczne, uczą się właściwych zachowań podczas prowadzonych akcji ratowniczych jak również współpracy i komunikacji w zespole.

Podsumowanie zadań, wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród odbyło się przy ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek.

Wielkie podziękowania dla pozorantów z klasy III a i absolwentów III LO.

Gallery with ID 231 doesn't exist.

WARSZTATY  W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

We wtorek 26 listopada 2019 roku w ramach zajęć z ratownictwa medycznego i edukacji pożarniczej klasy pierwsze ratowniczo-medyczne i pożarnicze uczestniczyły w specjalistycznych zajęciach warsztatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej pod opieką nauczycieli Violetty Ziółko i Roberta Husarza.

Celem warsztatów było:

– zapoznanie się z  funkcjonowaniem i strukturami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej,
– poznanie specjalistycznego wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, ratownictwa drogowego oraz wodnego,
– zapoznanie się z pacą dyspozytora przyjmującego zgłoszenia zdarzeń,
– poznanie pracy ratownika strażaka,
– poznanie sprzętu ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zajęcia strażakom jak i dowódcy jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.Gallery with ID 227 doesn't exist.


Klasy pożarnicze na poligonie

Na terenie Ośrodka Euro Camping Błędów w dniach 24 i 25 października odbył się poligon uczniów klas pierwszych ratowniczo-medycznych i pożarniczych. Mieli oni okazję uczestniczyć w zajęciach programowych prowadzonych przez funkcjonariuszy straży pożarnej, ratowników i przedstawicieli grupy poszukiwawczo- ratowniczej przy OSP Okradzionów.

Uczniowie poznali rodzaje środków gaśniczych i mechanizmy ich działania oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Rozwijali linie wężowe i zajmowali stanowiska gaśnicze oraz operowali prądami gaśniczymi. Nauczyli się prawidłowego zachowania w przypadku powstania pożaru    i innych zagrożeń oraz poznali właściwe procedury działań ratowniczych.

Grupa Ratownictwa-Medycznego z OSP Dąbrowa Górnicza OSP Śródmieście przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy poszkodowanego urazowego.

Uczniowie na ćwiczeniach praktycznych transportowali poszkodowanych z miejsca zagrożenia, w akcjach symulowanych u poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia wykonywali  RKO i używali AED. Poznali wyposażenie karetki pogotowia i nauczyli się stabilizować odcinek szyjny kręgosłupa poprzez zakładanie kołnierza ortopedycznego.

Wysłuchali wykładu na temat działania grup poszukiwawczo-ratowniczych, szkolenia psa ratowniczego oraz w godzinach wieczornych zobaczyli na żywo trening psa ratownika.

Nie zabrakło musztry, zabaw integracyjnych przy ognisku, śpiewu i warty nocnej.

Mimo bardzo wymagających zajęć uczniowie wykazali się hartem ducha i dużym zaangażowaniem.

Gallery with ID 212 doesn't exist.

W dniu 20 września 2019 roku uczniowie klas pierwszych ratowniczo-pożarniczych oraz uczniowie klas III z rozszerzoną fizyką uczestniczyli w pokazie eksperymentów na temat: „ Pod napięciem” oraz „Ogień-wróg czy przyjaciel?” na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

Gallery with ID 196 doesn't exist.