TERMINY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z OCENIANIEM, KLASYFIKOWANIEM
I PROMOWANIEM 
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I  semestr od  04.09.2023  do 14.01.2024 r. – klasy I – III LO             

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 15.12.2023 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej. 15.12.2023 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej. 12.01.2024 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej   12.01.2024 r.  
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.  15.01.2024 r.  

I  semestr od  04.09.2023  do 14.01.2024 r. – klasy IV LO             

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 15.12.2023 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej. 15.12.2023 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej. 12.01.2024 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 12.01.2024 r.
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej. 15.01.2024 r.

 II  semestr od  15.01.2024 r. do 23.06.2024 r. – klasy I – III LO           

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 22.05.2024 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji rocznej 22.05.2024 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej rocznej. 14.06.2024 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.06.2024 r.   

 II  semestr od  15.01.2024 r. do 26.04.2024 r. – klasy IV LO              

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 27.03.2024 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji rocznej. 27.03.2024 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej rocznej. 23.04.2024 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 23.04.2024 r.   

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp Data Tematyka
1 06.09.2023 r. Organizacja roku szkolnego 2023/2024.
Zapoznanie, przypomnienie aktów prawnych i rozwiązań organizacyjnych regulujących funkcjonowanie szkoły.
2 02.10.2023 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami
3 06.11.22023 Konsultacje indywidualne z rodzicami
4 18.12.2023 r. Zebrania z rodzicami klas I-IV.
Jak rozpoznać zachowania suicydalne u adolescentów.
5 15.01.2024 r. Zebrania z rodzicami klas I-IV.
Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym.
6 04. 03.2024 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami
7 27. 03.2024 r. Analiza wyników nauczania, poinformowanie o ocenach proponowanych klas IV. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej w służbach mundurowych.
8 8.04.2024 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami
9 22.05.2024 r. Zebrania z rodzicami klas I-III. Analiza wyników nauczania, poinformowanie o ocenach proponowanych.
10 10.06.2024 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami

 

Konsultacje dla Rodziców odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 

L.p. Data Wydarzenie
1. 04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
2. 11.09.2023 Obchody 37 Rocznicy Podpisania Porozumień Katowickich. Udział młodzieży III LO w uroczystościach krajowych.
3. 14.09.2023 Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
4. 18. 09.2023 Udział w uroczystości regionalnej upamiętniającej funkcjonariuszy policji państwowej regionu zagłębiowskiego zamordowanych w Katyniu.
5. 13.10.2023 Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej
6. 11.11.2023 Święto Niepodległości – uroczystość miejska.
7. 23.12.2023 – 31.12 2023 Zimowa przerwa świąteczna
8. 29.01 – 11.02. 2024 Ferie zimowe
9. 06.01.2024 Święto Objawienia Pańskiego
10. 28.03 – 02.04 2024 Wiosenna przerwa świąteczna
11. 26.04.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 dla klas programowo najwyższych
12. 02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13. 03.05.2024 Święto Konstytucji 3 Maja
14. 07.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny z j. polskiego
15. 08.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny z matematyki
16. 09.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny z j. angielskiego
17. 13.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym
18. 30.05.2024 Boże Ciało
19. 31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20. 21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024